Csatolt ingák I.

A Fizipedia wikiből


Csatolt ingák I.

Az elhangzó szöveg

A két azonos inga között a csavarrugó jelenti a csatolást. A csatolás erőssége a rugó erősségén múlik. Az egyik ingát lengésbe hozva, a kezdetben nyugalomban lévő másik inga is fokozatosan lengésbe jön. Ahogy ennek az ingának lengési amplitúdója nő, úgy csökken a másiké. Amplitúdója akkor lesz a legnagyobb, amikor a kezdetben lengésbe hozott inga megáll. Kezdetben a rendszer teljes energiája a nyugalmi helyzetéből kitérített ingában található. A csatoló rugó révén ez az energia a két inga között fog megoszlani, míg végül a teljes energia a kezdetben mozdulatlan ingában összpontosul! Az ingákat tovább vizsgálva a szerepek felcserélődnek, míg a kezdeti állapotnak megfelelően csak az eredetileg elindított inga fog lengeni. Ezután a fent leírt folyamat addig fog tartani, amíg a veszteségek miatt megáll mindkét inga.

Coupled Pendulum I.

The coupling between the two identical pendulums is a coil spring. The coupling’s strength depends on the strength of the spring. By bringing one of the pendulums into motion, the other pendulum will eventually also start into motion. As this pendulum’s amplitude increases, the other pendulum’s amplitude will similarly decrease. Its amplitude will be largest when the initially started pendulum stops entirely. In the beginning the energy of the system can be found entirely in the started pendulum. With the help of the coupling spring, the energy can split between the two pendulums, until all of the energy does not gather into the motionless pendulum. If we continue to examine the pendulums, the same process will happen in reverse, and the originally started pendulum will start again. The process continues back and forth until all the energy dispitates.