Csatolt ingák III.

A Fizipedia wikiből


Csatolt ingák III.

Az elhangzó szöveg

A két azonos inga között a csavarrugó jelenti a csatolást. A csatolás erőssége a rugó erősségén múlik. Az ingákat indítsuk el úgy, hogy kitérésük nagysága azonos, irányuk ellenkező legyen. Az így kialakult ellenütemű lengésnél figyeljük meg, hogy a csavarrugó hossza változik, mégsem közvetít energia változást. Milyen kapcsolatban áll ez a megfigyelés azzal, hogy a csavarrugó közepe mozdulatlan marad. A tapasztalat szerint a frekvencia nagyobb lesz az egyes ingák független lengésének frekvenciájánál. Miért?

Coupled Pendulum III.

The coupling between the two identical pendulums is a coil spring. The coupling’s strength depends on the strength of the spring. Let us start the pendulums with equal displacement in opposite directions. Let us observe that in this oscillation the length of the spring does change, but it still does not convey energy changes. How does this observation relate to the fact that the middle of the spring does not move? According observation, the frequency will be greater than the frequency of indepedant pendulums. Why?