Csillapított rezgés I.

A Fizipedia wikiből


Csillapított rezgés I.

Az elhangzó szöveg

Akasszunk egy rugóra egy súlyt és térítsük ki, ekkor a közegellenállás oly csekély, hogy a rezgés csillapítatlannak mondható. A súlyhoz most egy kis korong van rögzítve, amely vízben mozogva már nem elhanyagolható csillapodást okoz. A folyadékban a mozgásirányra merőleges felületű kis körlapra ható közegellenállás hatására a rezgési amplitúdó folyamatosan csökken, míg a rezgés frekvenciája alig változik. A nagy felületű körlapra már akkora fékező erő hat, hogy a rezgőmozgás nem tud kialakulni.

Damped Oscillation I.

Let us hang a mass onto a spring and displace it. Then the air resistance is so small that the oscillation is approximately undamped. Let us now attach a small disk to the mass, which causes a more than negligable resistance when places into water. Theas a result of the fluid’s resistance on the disk, which is perpendicular to the direction of the movement, the amplitude of the oscillation is continually reduced, while the frequency barely changes. A large disk allows such a large resistance that the oscillation can not even begin.