Elhajlás rácson I.

A Fizipedia wikiből


11 optika.ogv

Az elhangzó szöveg

A párhuzamos résekből kialakított optikai rácson a monokromatikus beeső fény az elhajlítatlan sugárra szimmetrikusan hozza létre az első-, másod-, stb. rendű elhajlásképet. Ezek intenzitása csak a véges résszélesség miatt különbözik.

Diffraction grating I.

On an optical grating constructed from parallel slits, the incident monochromatic light produces, symmetrically, the first, second etc. orders of diffraction patterns. Their intensity is different only because of the finite width of the slits.