Fizika 112 - Műszaki menedzser alapszak

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2016/2017 tavasz)

  • A tanév első foglalkozása: 2017. Február 6.
  • Tárgykód: BMETE13AX18
  • Oktató és tantárgyfelelős: Dr. Papp Zsolt, Fizika Tanszék
  • Követelmény: aláírás, vizsga (vizsgára az aláírást szerző hallgató mehet)
  • Nyelv: magyar
  • Megajánlott jegy a nagy zh-n elért eredmény alapján: ( 40 – 54% elégséges, 55 – 69% közepes, 70 – 84% jó, 85 – 100% jeles)
  • Félévközi számonkérések: 1 nagy zh

A zh kérdései és feladatai csak a klasszikus fizika témakörét ölelik fel. Az aláíráshoz 40%-ot kell elérni. A zh a definíciók és a fizika törvényeinek ismeretének felmérését célozza. A pontok 80%-át el lehet érni a kitöltendő mondatok, a definíciók és törvények megadása valamint a grafikonok értelmezése jellegű feladatok jó megoldásával. A pontok maradék 20%-át feladatmegoldásból lehet megszerezni. (Az előadáson a feladatokat megoldjuk. A feladatok a Fizipédia-n megtalálhatók lesznek.)

  • Az aláírás megszerzésének feltétele: nagy zh teljesítése (a nagy zh-n minimum 40%-ot kell elérni)
  • A nagy zh időpontja: 12. hét (pontos időpont és hely később)
  • A pót zh a pótlási héten hétfőn (május 15-én), míg a pót-pót zh pénteken (május 19-én) lesz. A pót-zh eredménye alapján megajánlott jegyet lehet szerezni. A pót-pót zh-n csak aláírást lehet szerezni.

Előadások

Hétfő : 14.15-17.00 F29

Szerda: 09.15-12.00 F29


Az órai előadások fóliái

File:Manager_Fizika1.pdf

File:Manager_Fizika2_3.pdf

File:Manager_Fizika4.pdf

File:Manager_Fizika5_6.pdf

File:Manager_Fizika7_8_a.pdf

File:Manager_Fizika9_10_a.pdf

File:Manager_Fizika11_12.pdf

File:Manager_Fizika13_14.pdf

File:Manager_Fizika15_16.pdf

File:Manager_Fizika17.pdf

File:Manager_Fizika18.pdf

File:Manager_Fizika19.pdf

File:Manager_Fizika20.pdf

File:Manager_Fizika21.pdf


Tudnivaló fogalmak, törvények, definíciók

Mechanika: sebesség, gyorsulás, távolság, elmozdulás, hajítás, centripetális gyorsulás, Newton törvények, impulzus, erők (gravitációs, kényszer, rugó, súrlódás, stb…), mozgásegyenlet, Kepler törvények, bolygómozgás, centripetális erő, relatív mozgás, gyorsuló koordináta-rendszerben fellépő tehetetlenségi erők, munka, mozgási energia, munka-tétel, potenciális energia, energia-megmaradás, teljesítmény, impulzus-megmaradás, ütközések (rugalmas, rugalmatlan), pontrendszer tömegközéppontjának sebessége és gyorsulása, szögsebesség, szöggyorsulás, forgatónyomaték, forgó mozgás, tiszta gördülés, forgó-mozgást végző test mozgási energiája, perdület, perdület-megmaradás, egyensúly feltétele, rugalmasságtan (Young-modulus), periodikus mozgás, harmonikus rezgőmozgás, matematikai inga, fizikai inga, torziós inga, csillapított rezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések, hullámok, szuperpozíció, Huygens-elv, transzverzális, longitudinális hullám, polarizáció, hullámok reflexiója, állóhullámok, lebegés, Doppler-effektus


Termodinamika: lineáris hőtágulás, hőmérők, Joule kísérlete, hőmérséklet, hőmennyiség, hőkapacitás, látens hő, ideális gáz állapotegyenlete, állapotváltozások (izobár, izotherm, …), a termodinamika főtételei, ekvipartíció-elve, sebességeloszlás, belső energia, hőerőgép, hűtőgép, hőpumpa, hatásfok, C.O.P., entrópia


Elektrosztatika: Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos feszültség, ponttöltések rendszerének elektrosztatikus energiája, elektromos dipól (dipólra ható erő és forgatónyomaték, potenciál), Gauss törvény, töltéssűrűség, kapacitás, kondenzátor energiája, kondenzátorok eredő kapacitása, csúcshatás, elektromos tér energiasűrűsége, szuszceptibilitás, dielektromos állandó

Elektrodinamika: Lorentz-erő, ciklotron, sebesség szelektor, áram, áramsűrűség, Ohm-törvény, Kirchhoff-törvények, Amper-törvény, indukció, mozgási indukció, kölcsönös indukció, RLC körök, Maxwell egyenletek, RLC körök, para- dia- ferromágnesség, EMH-ok, EMH-ok energiája, EMH-ok impulzusa, hullámvezetők, törésmutató, polarizáció


Zh előtti konzultáció

12. héten: Április 25. (kedd) 18.00 - 20.00 h , terem: Kf 88

Nagy ZH

12. héten: Április 27. (csütörtök) 18.00 - 20.00 h , terem: Aud. Max.

Nagy ZH megtekintés

14. héten: Május 9. (kedd) 17.00 - 19.00 h , terem: F29

Pót ZH

Pontos időpont és terem: 2017. május 15. (hétfő) 8.15 - 10.00 h F2E

Megtekintés: 2017. május 17. (szerda) 8.15 - 10.00 h F3213


Pót-pót ZH

Pontos időpont és terem: 2017. május 19. (péntek) 10.15 - 12.00 h F2E

Megtekintés: 2017. május 22. (hétfő) 8.30 - 9.45 h Fizika Tsz.

Vizsga előtti konzultáció

Minden vizsga előtti napon (szerdán) 13 - 15 h a Fizika Tsz.-n


Témakörökhöz kapcsolódó (számolási) feladatok

File:Feladatok_1.pdf

File:Feladatok_02.pdf

File:Feladatok_3.pdf

File:Feladatok_4.pdf

File:Feladatok_5.pdf

File:Feladatok_6.pdf

Feladatok 7: A Hudson-Nelson-ból: 19-2, 19-3, 19-25, 20-2, 22-3, 19-10, 21-7,22-7, 23-2, 23-6, 23-11

File:Feladatok_8B.pdf


ZH minta

File:ZH_minta.pdf


Javasolt irodalom

1. Hudson, Nelson: Útban a modern fizikához

2. Serway: Physics for ...

3. Fizika1i és Fizika 2i