Fizika BSc fizikus specializáció záróvizsga

A Fizipedia wikiből
(Fizika BSc fizikus specializacio zarovizsga szócikkből átirányítva)


Tartalomjegyzék

Határidők 2017-ben

A szakdolgozatok beküldésének és nyomtatott formában való leadásának módját és a határidőket a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl.

A záróvizsgákat legközelebb 2017. június 26. és június 30. között tartjuk. Várhatóan lesz egy kivételes vizsganap 2017. július 5‒7. között is, de ide csak fontos szakmai indokkal lehet jelentkezni (az előzetes tanulmányi kötelezettségek, vizsgák ‒ várható ‒ elhúzódását vagy elcsúszását nem fogadjuk el).

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS a neptunos jelentkezéssel egy időben a tanszéki záróvizsga-felelősnek (ld. a kari oldalt) küldött e-mailben kell (ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni). Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

  1. Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, specializációja.
  2. Témavezető neve, intézete, e-mail címe. Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, intézete és e-mail címe is.
  3. Szakdolgozat azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
  4. A záróvizsga-szigorlathoz választott haladó modul (ld. lejjebb) megnevezése.
  5. Esetleges megindokolt igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).

A szakdolgozatra és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit a kari oldal közöl.) A TTK fizikus képzésre vonatkozó oldalán a szakdolgozat, záróvizsga és az MSc felvételi további szabályai is megtalálhatóak.

Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az útmutató 2.6. pontjában említett URL típusú hivatkozások esetén azok letöltésének idejét is meg kell adni, hiszen enélkül nem teljesül a források egyértelmű azonosíthatóságának követelménye.

Tételsor

Az új, 2016 nyarától érvényes tételsor letölthető. Figyelem! A régebbi képzésben részt vevő, vagy akár záróvizsgát is ismétlő hallgatók is az új tételsor szerint fognak vizsgázni a TVSZ 149.§ (2) értelmében. Aki úgy gondolja, hogy a régi rendszer szerint kellene vizsgáztatnunk, legkésőbb a záróvizsgára való jelentkezésnél írja ezt meg, hogy érdemben elbírálhassuk a felvetését!

Útmutatás a tételsorhoz

A záróvizsga-tematika két részből áll. Az alaptematika az összes záróvizsgázó számára közös. A modulokból a fizikus specializáció hallgatóinak az egyik hattételes modult kell a záróvizsgára való jelentkezéssel egyszerre megjelölniük, a második tételt abból fogják kapni. Az alkalmazott fizika specializáció hallgatóinak két háromtételes modult kell megjelölniük, e hat tétel közül fogják a második tételt kapni.

A záróvizsgán az alapvető összefüggéseket és jelenségeket kérdezzük. Nem célja a vizsgának hosszas levezetések vagy apró technikai részletek számonkérése. A felkészülés során elsősorban a jelenségek leírására, az adott jelenségkört meghatározó fizikai törvények megfogalmazására, az ehhez szükséges alapvető mennyiségek és összefüggések megértésére koncentráljanak.

Iránymutatásként: tételenként kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelmű vázlatban össze kell tudniuk foglalni a lényeges ismereteket.

A záróvizsgák beosztása

A vizsgabeosztást, a dolgozatokat, azok témavezetői értékelését és bírálatát a Fizika Tanszék a saját záróvizsga-honlapján teszi közzé (a jelszó ugyanaz, mint amit máshol is használni szoktunk), folyamatosan, amint azok elérhetővé válnak. Az Elméleti Fizika Tanszéken Dr. Kugler Sándor záróvizsga-felelős ugyanezekről e-mailben tájékoztatja az érintett hallgatókat.

A záróvizsgák tipikus menete

  1. A hallgató bemutatja a szakdolgozatát (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel (projektort biztosítunk).
  2. A bizottság kérdez a szakdolgozattal és/vagy az előadással kapcsolatban, itt saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek (kb. 5 perc).
  3. A hallgató kap egy tételt az alaptematikából és egyet a választott modul(ok)ból kidolgozásra. A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.
  4. A hallgató vizsgázik a tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetnek más tételeket is.
  5. Amennyiben a hallgató felvételizik mesterképzésre, akkor felvételi beszélgetésre is sor kerül.