Kísérleti fizika 1.

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Friss információk

Tárgy adatok (2017/2018 ősz)

 • A tanév első foglalkozása: szeptember 5., kedd 10:15. A helye az F229 terem táblájának elhúzódó javítása miatt kivételesen a KF76 terem.
 • Tárgykód: BMETE13AF02
 • Követelmény: 4/0/0/V/4
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A TVSz-ben megadott követelményen kívül nincs egyéb követelmény.
 • Félévközi számonkérések: a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.
 • A félév végi osztályzat kialakítása: szóbeli vizsga alapján történik.
 • Konzultációk: az előadóval történő megállapodás szerint.

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Az előadások időpontja és helye:

 • kedd 10.15-12.00 F229 terem
 • csütörtök 10.15-12.00 F3213 terem

Az előadások időbeosztása

A gyakorlatok időbeosztása

Tananyag

Az előadás tananyaga (254 oldal, 11,8 MB-os .pdf fájl, külső és belső hivatkozásokkal):

Ajánlott kiegészítő tananyag (eredetileg a mérnök-informatikus hallgatóknak készült) sok hivatkozással, képpel és videóval.

Tanulmányi versenyek

Eötvös-verseny (a díjazottak jeles gyakorlati jegyet kapnak): 2017. október 13. 15:00-20:00, helyszínek, információ a verseny honlapján

Ortvay-verseny Tíznapos egyetemista feladatmegoldó verseny. Mindenkinek ajánlott!

Schwartz emlékverseny Nagyvárad

Gyakorlati jegyek

Gyakorlati jegyek

Vizsga

Vizsgatételek

Vizsgaidőpontok a Neptunon.

Keresztfélév (vizsgakurzus a tavaszi félévben): Előadások a tavaszi félévben nincsenek. Az vizsgázhat, aki a tárgyat felveszi és vagy korábban megszerzett aláírása van, vagy pedig a tavaszi gyakorlaton legalább elégséges félévközi jeggyel aláírást szerez.

További információk

Kísérleti fizika gyakorlat 1.

Kísérleti fizika szigorlat

Fizika laboratórium

Fizikus képzés


Tantárgyfelelős: Vankó Péter