Kísérleti fizika 3.

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Az előadások az F3213 tanteremben lesznek 8.30-as kezdéssel, 10.00-10.15 között szünet, majd 10.15-11.00 előadás. A félév során két alkalommal az F29-es tanteremben nézünk meg demonstrációt, ennek időpontját később fixáljuk.

Tananyag

Gyakorlati jegyek

Vizsga

Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2016/17 őszi félév, előadó: Simon Ferenc)

 1. A kinetikus gázelmélet alapjai; a nyomás, a hőmérséklet- és a belső energia kinetikus értelmezése.
 2. Valódi gázok állapotegyenlete és belső energiája. Transzportfolyamatok gázokban.
 3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula.
 4. Termodinamikai állapotjellemzés, kölcsönhatások és állapotjellemzők. Belső energia, hő, a hőtan I. főtétele.
 5. Általánosított munka, hőkapacitás, fajhő. Entalpia, ideális gáz belső energiája és entalpiája.
 6. A fajhő speciális esetei és ezek összefüggései. A Gay-Lussac és a Joule-Thomson kísérletek.
 7. Ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A Carnot körfolyamat, hutő- és hőerőgépek.
 8. A hőtan II. főtétele, entrópia. Clausius egyenlőtlenség, az entrópianövekedés tétele. A hőtan fundamentális egyenlete.
 9. Ideális gáz entrópiája és a Gay-Lussac kísérlet. A II. főtétel és fundamentális egyenlet alkalmazásai homogén rendszerekre.
 10. A statisztikus fizika alajai, Boltzmann eloszlás, az entrópia és II. főtétel statisztikus értelmezése. Kvantumstatisztikák. Gázmolekulák sebességeloszlása.
 11. A termodinamikai egyensúly, termodinamikai potenciálok, fundamentális függvények.
 12. A fundamentális függvények differenciális összefüggései, Maxwell relációk, Gibbs-Helmholtz egyenletek.
 13. A hőtan III. főtétele és következményei. Adiabatikus lemágnesezés.
 14. Fázisátalakulások. Valódi gázok halmazállapotváltozásainak tapasztalati összefüggései, kritikus állapot. A témakörben bemutatott kísérletek értelmezése.
 15. A fázisegyensúly feltételei, a Clausius-Clapeyron egyenlet. Első- és másodrendű fázisátalakulások.
 16. A kvantummechanika alapjai. Hőmérsékleti sugárzás, foto- és Compton effektus. A katódsugárzás és fotoeffektus bemutatott kísérleteinek értelmezése.
 17. Atommodellek, a Rutherford-féle szórási kísérlet, a Bohr-modell, és a Frank-Hertz kísérlet vázlatosan.
 18. A részecske-hullámtermészet kettősség, de Broglie hipotézis, és a Davisson-Germer kísérlet.

További információk

Kísérleti fizika gyakorlat 3.

Kísérleti fizika szigorlat

Fizika laboratórium

Fizikus képzés


Tantárgyfelelős: Simon Ferenc