Kísérleti fizika gyakorlat 1.

A Fizipedia wikiből
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Kísérleti fizika példatár
Feladatok listája: A példatár megtekintéséhez
kattintson a fejezetcímekre.

Kapcsolódó példatárak:

A teljes feladatsorok letölthető itt:

© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Tartalomjegyzék

Friss információk (2017/2018 tavasz)

Az első konzultáció és időpontegyeztetés ideje és helye: feburár 5. hétfő 11.15 F3-2-1 mérnöki labor.

Eredmények, tanmenet


Tárgy adatok (2017/2018 ősz)

 • Tárgykód: BMETE11AF26 (régi: BMETE13AF05)
 • Követelmény: 0/4/0/F/4
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a hétfői (kiscsoportos) és szerdai (közös) gyakorlatok legalább 70-70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük.
 • Félévközi számonkérések:
  • 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) csütörtökön 8.15-10.00 között (tematika a gyakorlatok időbeosztásánál).
  • 10 db 10-15 perces röpdolgozat (kisZH) a házi feladatok valamelyikéből.
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 55 %: elégséges (2)
  • 56 - 70 %: közepes (3)
  • 71 - 85 %: jó (4)
  • 86 - 100 %: jeles (5)
 • Eredmények és jelenlét

A zárthelyik időpontja és helye

1. zárthelyi: (5. hét)

2. zárthelyi: (10. hét)

3. zárthelyi: (14. hét)

Mindegyik a központi ZH idejében (csütörtök, 8.15-9.45), az F3213 teremben.

Feladatsorok: ZH1.pdf, ZH2.pdf, ZH3.pdf

Pótlások

A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a 2017. december 14-én 10.00-tól van lehetőség. Maximum 2 zárthelyi pótolható. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot. Egy sikertelen pótzárthelyi további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség. (Pótlás = nem írt vagy 40% alatti; Javítás = 40% felett sikerült)

A pótlás alkalmával lehetőség van javítására is. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot. (Tehát rontani is lehet!) Összesen maximum két pótzárthelyit lehet írni (tehát kettőt javítani, vagy egyet pótolni, egyet javítani, vagy kettőt pótolni).

 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok időbeosztása

A gyakorlatok időpontja és helye:

 • hétfő 10:15 - 12:00
  • tehetséggondozó csoport (Vankó Péter): Fizikus hallgatói laboratórium (F ép. III. lh. II. em.)
  • alap csoport (Gombkötő Balázs): T603
  • alap csoport (Nagy István): T606
 • szerda 12:15 - 14:00
  • mindenkinek együtt (Deák András): F3213

A gyakorlatok időbeosztása

A gyakorlatok tananyaga

A gyakorlatok anyaga a teljes példatárból kiválasztott feladatokra épül. A teljes példatárhoz a gyakorlatvezetőkön keresztül lehet hozzájutni PDF formátumban, valamint a Kvantum hallgatói szerver zárt részén is megtalálható. A feladatok zárójelben található számozása a példatárét követi, továbbá nulla, egy, illetve két csillag jelöli a feladatok nehézségi fokát. Konkrét hibajelzéseket, észrevételeket vagy javított, szebbé varázsolt ábrákat szintén a gyakorlatvezetőkön keresztül lehet eljuttatni a szerkesztőkhöz.

A különböző témakörök feladatai az alábbi linkeken csoportosítva jelennek meg. Alaphelyzetben csak a feladatok látszanak, külön kattintásra azonban az esetleges rövid útmutatók és a végeredmény is megjeleníthetők és elrejthetők. A feladatok teljes megoldása egyenként külön oldalakon található. Ezzel a formával az a célunk, hogy főként az önálló feladatmegoldásnak legyen szerepe, és a szükséges segítségeket csak fokozatosan vegyék igénybe a látogatók.

Online változat:

 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok

Az előadás tananyaga

Hétfői feladatsorok

Az emelt (tehetséggondozó) csoport (házi) feladatai

Eredmények

2017. őszi félév eredményei

2017. tavaszi félév eredményei

2016. őszi félév eredményei

2016. tavaszi félév eredményei

2015. őszi félév eredményei

2015. tavaszi félév eredményei

2014. őszi félév eredményei

2014. tavaszi félév eredményei

2013. őszi félév eredményei

2012-es eredmények

2011-es eredmények

2010-es eredmények

Gyakorlati jegyek - 2018 tavasz (keresztfélév)

Gyakorlati jegyek - 2017 ősz

Gyakorlati jegyek - 2017 tavasz (keresztfélév)

Gyakorlati jegyek - 2016 ősz

Gyakorlati jegyek - 2016 tavasz (keresztfélév)

Gyakorlati jegyek - 2015 ősz

Gyakorlati jegyek - 2015 tavasz (keresztfélév)

Gyakorlati jegyek - 2014 ősz

Gyakorlati jegyek - 2014 tavasz (keresztfélév)

Gyakorlati jegyek - 2013 ősz

További információk

A 2017. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: 1. ZH, 2. ZH, 3. ZH

A 2016. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: 1. ZH, 2. ZH, 3. ZH

A 2015. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: 1. ZH, 2. ZH, 3. ZH

A 2014. őszi félév nagy-zárthelyi feladatsorai: 1. ZH, 2. ZH, 3. ZH

Zárthelyi archívum

Tehetséggondozó feladatsor archívum

A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1. tárgyhoz.

Fizikus képzés

Tantárgyfelelős: Vankó Péter