Katódsugarak I.

A Fizipedia wikiből



Katódsugarak I.

Az elhangzó szöveg

A katódsugarak előállításához az atomokkal való ütközések elkerülésére 1 Pascal alatti nyomás szükséges. Ilyen alacsony nyomáson csak az üvegedény felületén várhatók fényjelenségek. A kilépéshez és a kellő sebesség eléréséhez szükséges magas feszültséget szikrainduktorral állítjuk elő. Az elektronok kilépve a katódból, arra merőlegesen, egyenes vonalban terjednek. Jól mutatja ezt a katódsugarak útjába helyezett máltai kereszt éles árnyéka.

angol név

angol szöveg