Mérnöki fizika (GPK)

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2018. tavaszi félév)

 • Előadók: Márkus Ferenc (TTK Fizika Tanszék)
 • Tantárgykód: TE11BG05
 • Követelmények: 3/0/0/f
 • Kredit: 3
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi számonkérések: Két 90 perces zárthelyi órarendi időpontokban
Nagy zh 1: 2018. március 9. 8.15-9.45 órarendi időben; terem: F29
Nagy zh 2: 2018. május 15. 10.15-11.45 órarendi időben; terem: F29
Nagy zh 2: 2018. május 18. 8.15-9.45; terem: F29 (csak azoknak, akik a keddi zh-n nem tudtak részt venni)
PótNagy zh: 2018. május 23. 10.15-11.45; KM34; a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell!
PótPótNagy zh: 2018. május 28. 10.15-11.45; a neptunban fel kell venni!

Friss információk

 • Zh feladatsorok alább!!!
 • A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 • Minta zh feladatsor -- alább!!!

A tantárgy célkitűzése

A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.

Tantárgyi tematika

 1. Tér és idő
 2. Erő és mozgás
 3. Megmaradási törvények a fizikában
 4. Rezgések és hullámok
 5. Elektrosztatika
 6. Az elektromos áram
 7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
 8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
 9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
 10. Mágnesség és mágneses adattárolás
 11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
 12. Életünk és az elektromágneses hullámok
 13. Optika és információ

Az előadások tételes anyaga

A csatolt fájl tételesen felsorolja az előadásokon elhangzott elméleti anyagot és gyakorló feladatokat megadva ezek nyomtatott (elektronikus) elérhetőségével együtt.

Zárthelyi feladatsorok

Demonstrációs kísérleteket bemutató videók (150 kísérlet)

Gyakorló feladatok, minta zh-k

Ajánlott irodalom

A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához