Szabad rezgés I.

A Fizipedia wikiből


Szabad rezgés I.

Az elhangzó szöveg

Harmonikus rezgőmozgásnál a rugóállandó és a test tömege meghatározzák a rezgés frekvenciáját. A rezgés amplitúdója azonban nincs hatással a frekvenciára. Számszerűen is meggyőződhetünk erről a különböző amplitúdójú rezgések frekvenciájának megmérésével.

Free Oscillations I.

In harmonic oscillations, the spring constant and the mass of the object determine the frequency of the oscillation. The amplitude of the oscillation, however, does not affect the frequencia. We can show this quantitatively as well by measuring oscillations with varying amplitude and frequency.