Szabad rezgés II.

A Fizipedia wikiből


Szabad rezgés II.

Az elhangzó szöveg

Pohl-féle torziós ingával vizsgáljunk szabad rezgést! A készülék egy csapágyazott küllős rézkorongból áll, amely spirálrugóhoz kapcsolódik. Térítsük ki a kereket nagy szöggel! Ez a kitérítés a spirálrugót csak kicsit deformálja. A rézkoronggal koncentrikusan elhelyezkedő fekete skálán a koronghoz erősített piros mutató segítségével leolvashatjuk a maximális kitérést. Megfigyelhetjük, hogy az egymást követő rezgések csillapodása csekély, az egy százalékot sem éri el.

Free Oscillations II.

Let’s examine free oscillations with Pohl's pendulum! The equipment is a torsion pendulum composed of a rotating copper wheel connected to a torsion spring. Let us rotate the wheel through a large angle! This rotation only slightly deforms the torsion spring. The black scale concentric to the copper wheel shows the maximum amplitude with the help of a red indicator. We can observe that the dampening of successive oscillations is very small, not even as large as one percent.