Fizika laboratórium 2.

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kszasz (vitalap | szerkesztései) 2017. szeptember 13., 15:33-kor történt szerkesztése után volt.


Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2017/2018 ősz)

 • A tanév első foglalkozása: szerdai csoportoknak 2017. szeptember 6., szerda 13:45-14:15, a csütörtöki csoportnak 2017. szeptember 7., csütörtök 14:15 az F épület III. lépcsőház, II. emelet, Fizikus hallgatói laboratórium – a mérőpárok beosztása.
 • Tárgykód: BMETE11AF29 (régi: BMETE13AF08)
 • Követelmény: 0/0/4/F/5
 • Nyelv: magyar
 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az összes laborgyakorlat (100 %) teljesítése. Az esetleges (igazolt) hiányzásokat a félév során a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell.
 • Félévközi számonkérések: Minden mérés előtt – a mérésre való felkészülés ellenőrzése céljából – a hallgatóknak a mérés anyagából három kérdésre kell írásban válaszolniuk. Ezt 0-25 pontig értékeljük. A méréseken mérési naplót kell készíteni, amit a mérés végén be kell mutatni a mérésvezetőnek, aki erről másolatot készít. A mérési naplóra 0-5 pont kapható. A mérésekről a mérések után egy héten belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvre további 0-20 pont kapható. Egy mérésen így összesen 0-50 pont szerezhető. A mérés akkor sikeres, ha a hallgató a dolgozatra és a jegyzőkönyvre is külön-külön legalább 10-10 pontot, a kettőre együtt pedig legalább 25 pontot (50 %-ot) szerez. A sikertelen mérést – a hiányzáshoz hasonlóan – a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a félév során pótolni kell. A mérés pontszámát ekkor a sikertelen mérés és a pótmérés pontszámának számtani közepe adja. (Az igazolatlan hiányzás esetén a mérésre 0 pontot adunk, ekkor a végső pontszám a pótmérés pontszámának fele.) Egy félévben legfeljebb három mérést lehet pótolni.
 • Az önálló otthoni mérésre összesen maximum 150 pont kapható. A sikeres teljesítéshez legalább 75 pontot (50 %-ot) kell elérni.
 • A félév végi osztályzat: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele, hogy a hallgató minden mérést sikeresen teljesítsen. A félév végi osztályzatot az egyes mérésekre kapott pontszámok összegéből a maximálisan elérhető pontszámhoz (550 pont) viszonyított százalékos eredmény alapján határozzuk meg:
  • 50 % alatt elégtelen (1),
  • 50 % - 62,5 % elégséges (2),
  • 62,5 % - 75 % közepes (3),
  • 75 % - 87,5 % jó (4),
  • 87,5 % felett jeles (5)
 • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlatvezetők

Részletes követelmények

 • A laborgyakorlat menete
  • Zh: A mérésekre fel kell készülni. A felkészülést a laboratóriumi gyakorlatok elején ellenőrizzük. Fél óra alatt három kérdésre kell írásban válaszolni. A kérdések az adott gyakorlaton elvégzendő mérési feladatokhoz kapcsolódnak. Az első kérdés mindig arra vonatkozik, hogy az adott laborgyakorlaton milyen mennyiségeket, minek a függvényében, milyen eszközökkel, milyen kapcsolási rajz alapján kell mérni. A másik két kérdésben a laborgyakorlathoz kapcsolódó elméleti kérdések, kisebb számítások és hibaszámítási feladatok szerepelnek.
  • Mérési napló
  • Mérési jegyzőkönyv
 • Értékelés
  • A zh-kat a mérésvezető egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton lehetőséget ad a kijavított dolgozat megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés végén a mérőpárnak a mérési naplót be kell mutatnia. A mérési naplóról a mérésvezető másolatot készít, amit a mérési jegyzőkönyvvel együtt fog értékelni.
  • A mérőpárnak a közös mérési jegyzőkönyvet a mérést követő laborgyakorlat elején kinyomtatva kell leadnia. Szükség esetén a mérési gyakorlat előtt a laborban lehetőség van a jegyzőkönyv kinyomtatására. Egy félévben egyszer lehetőség van egy jegyzőkönyvet egy héttel később leadni. A kését a laborvezetőnek jelezni kell. Minden további késés jegyzőkönyvenként és hetenként 10 pont levonással jár a félév végi pontszámból.
  • A mérésvezető a beadott jegyzőkönyvet egy héten belül kijavítja, és a következő mérési gyakorlaton lehetőséget ad a kijavított jegyzőkönyv megtekintésére, az esetleges kérdések megbeszélésére.
  • A mérés sikeres teljesítéséhez a zh-ra és a jegyzőkönyvre is legalább 10-10 pontot, összesen legalább 25 pontot kell szerezni. Ellenkező esetben a mérést pótolni kell. Pótláskor az eredeti és a pótmérés pontszáma átlagolódik. Igazolatlan hiányzás esetén a pótmérés 0 ponttal átlagolódik (feleződik).
  • A jegyzőkönyvet a mérőpárnak önállóan kell elkészítenie, hiszen csak így lehet megtanulni a mérések kiértékelését és a beszámolók elkészítését. Mások által elkészített jegyzőkönyv másolása ezért értelmetlen, és egyben súlyos etikai vétség is. Amennyiben a beadott jegyzőkönyv részben vagy egészében bizonyíthatóan nem önálló munka, akkor 0 pontot ér, pótolni kell, de ezen kívül a félév végi pontszámból is levonunk 50 pontot.
  • Javító mérést nem lehet végezni, a javításra szorgalmi feladat elkészítésével van lehetőség.
 • Pótlások, jelenléti követelmények: A tárgy eredményes teljesítéséhez a félév során az összes mérési feladatot el kell végezni. Az esetleges hiányzást lehetőleg előre kell jelezni. A hiányzást – a mérésvezetővel egyeztetett időpontban – pótolni kell. Pótolni csak a szorgalmi időszakban, lehetőség szerint valamelyik másik kurzus időpontjában, vagy legkésőbb a félév végén megtartott pótlási alkalmon lehet. A sikertelen méréseket szintén pótolni kell. Egy félévben összesen legfeljebb három mérést lehet pótolni.

Laborbeosztás, mérőpárok, jegyek

Mérési feladatok

RLC körök mérése

Félvezető termoelem és Peltier-elem vizsgálata

Folyadékok viszkozitásának mérése

Hall-effektus

Kaotikus kettős inga vizsgálata V-scope-pal

Mérések Michelson-interferométerrel

Folyadékkristályok vizsgálata

Sztatikus mágneses mező vizsgálata

Önállóan elvégzendő mérési feladatok

Szorgalmi feladat

Szorgalmi feladat ebben a félévben az önálló mérési feladat miatt nem lesz.

További hasznos információk

Műszerleírások

Műszerleírások

Laborvezetők

 • szerda 10:15-14:00 Szász Krisztián (szasz.krisztian "at" mail.bme.hu) és Szigeti Bertalan György
 • szerda 14:15-18:00 Balogh Zoltán
 • csütörtök 14:15-18:00 Vankó Péter

Tantárgyfelelős: Vankó Péter