Áramvezetők közötti erőhatás egyenárammal

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hartlein (vitalap | szerkesztései) 2013. július 1., 11:31-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


thumbtime=0:00

A lapra merőlegesen befelé folyó áram lefelé irányuló mágneses indukciót kelt. Ez az indukció az eredetivel párhuzamos, megegyező irányú áramra vonzóerőt gyakorol.

Párhuzamos, azonos irányú áramot szállító vezetők közötti mágneses vonzóerő a pinch effektus oka. Az erőre a korai indukciós kemencékben figyeltek fel. Az 1940-es évek végétől kezdődően széles körben tanulmányozták, mint a plazma összeszorításának, bezárásának eszközét termonukleáris reaktorokban. Kísérleti toroid alakú termonukleáris reaktorban (tokamakban) nagy elektromos áram indukálódik a plazmában elektromágneses indukció révén, ez az áram egyrészt fűti a plazmát, másrészt távol tartja azt a faltól a pinch-effektus következtében.

A kísérletben úgy helyezünk el két vezetéket, hogy azok párhuzamosan futnak egymás mellett. Ha a vezetőkre áramot kapcsolunk, erőhatást fogunk észlelni. Amennyiben az áram ellentétes irányú a két vezetőben, taszítást tapasztalunk. Jól látható, ahogy a taszítóerő szétlöki egymástól a két vezetéket. Megváltoztatva a kapcsolást úgy, hogy a párhuzamos vezetőkben megegyezzen az áramirány, vonzóerőt tapasztalunk. A párhuzamos vezetők közötti erőhatás váltóárammal is bemutatható. Váltóáram esetén az áram iránya ide-oda változik a vezetőn belül. Mindegy, hogy jobbra vagy balra folyik az áram, az adott kapcsolásnál a pillanatnyi áramirány ellentétes a két vezetőben, tehát taszítást tapasztalunk éppúgy, mint az egyenáramú forrásnál. Ha megváltoztatjuk a kapcsolást az egyenáramú esetnél bemutatott módon, akkor vonzóerőt észlelünk, hiszen az áram minden pillanatban azonos irányú a két vezetőben.

Force effect between conductors with direct current

In the experiment, two conductive wires are placed parallel to each other. If we connect them to a current source, certain force effects can be observed. If the direction of current in the two wires is opposite, the forces will move them apart. If we change the direction of the current so that it is parallel, the attraction between the wires can be detected. The force effect between the wires can also be demonstrated with AC current. In this case, the direction of the current is alternating. However, independently of the given arrangement, the momentary direction of the current is opposite in the two conductors, and repulsion is detected. By changing the connection of the wires, attraction is detected, since the momentary direction of the current is identical in the two wires.