Önindukció II.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Kísérletünk szereplői egy nagy önindukciójú tekercs, egy Glimm kisülési cső, egy 12V kapocsfeszültségű egyenáramú áramforrás és egy kapcsoló. Kapcsoljuk párhuzamosan a tekercset és a Glimm csövet, és kapcsoljuk a tápegységhez. Bekapcsolva az áramáramforrást, mindkét áramköri elem feszültség alá kerül. De ennek nincs nyoma, hiszen a Glimm cső gyújtási feszültsége 90-110 volt közötti. Ám kikapcsoláskor, amikor a kapcsoló megszakítja az áramkört a Glimm lámpa felvillan, sőt még a tekercsben indukálódott nagy feszültség hatására a kapcsoló is szikrázik.

Electric self-induction II.

The necessary devices in this experiment are a coil with large self inductance, a Glimm discharge tube, a 12 Volts power source and a switch. Let us connect parallel the coil and the Glimm tube and connect it to the source. By switching the power on, all elements of the circuit will be under voltage. However, this cannot be seen since the switching voltage of the Glimm tube is between 90-110 Volts. However, when the voltage is switched off the Glimm tube will flash up and, due to the large voltage induced in the coil, the switch will also spark.