Új kísérletek a nanofizikában

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Halbritt (vitalap | szerkesztései) 2014. május 29., 12:43-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

Tárgyfelelős: Dr. Halbritter András

Előadók: Dr. Halbritter András és Dr. Csonka Szabolcs

Tanszék: BME Fizika Tanszék

Kód: BMETE11MF18,BMETE119300

Besorolás: BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus szakirány, kötelezően választható tárgy

Követelmény: 2/0/0/V/3

Nyelv: magyar

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án.

Félévközi számonkérések: -

Félév végi osztályzat: Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.

Konzultációk előzetes bejelentkezés alapján

Tematika

Az elmúlt évtizedben az elektronikai eszközök miniatürizálása áttörő fejlődésen ment keresztül. A mindennapjainkban használt készülékek építőkövei már súrolják a nanométeres mérethatárt, így a további méretcsökkentés nem egyszerű technológiai probléma. A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez, melyek feltérképezése és megértése a nanofizikai alapkutatás komoly kihívása. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani, elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes megértésén keresztül.

Bevezetés, félvezető nanoszerkezetek készítése (1. óra)

Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában; félvezető ipar fejlődése; félvezető heteroátmenetek, kétdimenziós elektrongáz; nanostruktúrák készítése

Nanovezetékek (2-3. óra)

Diffúzív és ballisztikus nanovezetékek; ballisztikus transzportkísérletek; kvantum vezetékek - Landauer formalizmus; vezetőképesség kvantálás; 4-pont ellenállás mérése; kölcsönhatási jelenségek nanovezetékekben

Interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben (4. óra)

Ellenállások koherens és inkoherens sorba kapcsolása egycsatornás nanovezetékben; Aharonov - Bohm effektus mezoszkópikus gyűrűkben; környezet miatti koherenciavesztés; vezetőképesség fluktuációk; gyenge lokalizáció; elektron - elektron kölcsönhatás diffúzív vezetőkben

Kvantált Hall effektus (5-6. óra)

Egész számú kvantum Hall effektus, Landau szintek, élállapotok, rendezetlenség szerepe.

A zaj mint jel (7-8. óra)

A zaj definíciója, a zaj típusai; zajsűrűség számolása egycsatornás kvantumvezetékben; sörétzaj kvantum pont-kontaktusban; véges frekvenciás zaj, zérusponti fluktuációk zaja; sörétzaj diffúziv nanovezetékekben; töltéshordozók töltésének mérése; klasszikus és kvantum káosz kaotikus billiárdokban; nyalábosztós kísérletek, kétrészecske interferencia; Hanbury Brown & Twiss kísérlet fotonokkal és elektronokkal

Kvantum dotok (9-12. óra)

Kvantum dotok alapjai; kvantum dotok, mint mesterseges atomok, kvantum dot alkalmazasok, dupla kvantum dotok, kvantum dot, mint Spin Qubit