„A szilárdtestfizika alapjai” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(Általános adatok)
 
(egy szerkesztő 12 közbeeső változata nincs mutatva)
26. sor: 26. sor:
  
  
==Általános adatok==
+
Előadó: 
 +
[http://dept.physics.bme.hu/Mihaly_Gyorgy Mihály György], egyetemi tanár<br />
 +
Tantárgykód: '''BMETE11AF05'''<br />Nyelv: magyar <br />
  
*Kód: BMETE11AF05;
+
[http://physics.bme.hu/BMETE11AF05_kov Részletes leírás, előadások kivonata]
*Követelmény: 2/0/0/V/2;
+
*Félév: ősz;
+
*Nyelv: magyar;
+
*Előadó: [http://dept.physics.bme.hu/Mihaly_Gyorgy Mihály György], egyetemi tanár
+
*Jelenléti követelmények: A félév végi aláírás feltétele előadások legalább 70%-án való részvétel. Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk.       
+
*Félév végi osztályzat: írásbeli és szóbeli vizsga. A vizsga feltétele az aláírás.
+
<br />
+
  
==Időbeosztás (2018 ősz)==
 
  
'''Az első előadása szeptember 4-én (kedd) 12:15-14:00 óra között lesz az F 213 teremben.'''
 
--
 
  
*Előadások: kedd 12:15-14:00, F. épület III. lépcsőház 2.emelet 13.
 
*Konzultációk: hétfő 14-18 (előzetes bejelentkezés alapján a mihaly.gyorgy@mail.bme.hu email címen);
 
  
Az előadások rövid kivonata - jegyzetelésre alkalmas formában - letölthető az előadás címére kattintva. A kivonatok önmagukban nem alkalmasak a tananyag elsajátítására, de megkönnyítik a jegyzetelést (tartalmazzák az összes lényeges formulát), így elősegítik az előadásra való koncentrálást.
 
  
szept.  4. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/1_szilard_testek,_kristalyok.pdf Szilárd testek, kristályok]
 
  
szept. 11. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/2_szerkezetmeghatarozas.pdf Szerkezetmeghatározás]
 
 
szept. 18. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/3_szoraskiserletek.pdf Szóráskísérletek (kvázikristályok, amorf anyagok)]
 
  
szept. 25. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/4_racsrezgesek.pdf Rácsrezgések]
 
   
 
okt. 2. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/5_fononok.pdf Fononok]
 
  
okt. 9. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/6_fajho.pdf Szilárd testek fajhője]
 
  
okt. 16. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/7_szabad_elektronok_kvantummechanikaja.pdf Szabad elektronok kvantummechanikája]
 
  
okt. 30. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/8_periodikus_potencial.pdf Periodikus potenciál]
 
  
nov. 6. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/9_szoros_kotesu_kozelites.pdf Szoros kötésű közelítés]
 
  
nov. 13. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/10_femek,_felvezetok.pdf Fémek, félvezetők]
 
  
nov. 20. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/11_kvaziklasszikus_kozelites,_hullamcsomag.pdf Kváziklasszikus közelítés, hullámcsomag]
 
  
nov. 27. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/12_ballisztikus_es_mezoszkopikus_transzport.pdf Ballisztikus/mezoszkopikus és makroszkópikus transzport - kitekintés]
 
  
dec. 4. [http://dept.phy.bme.hu/ttk/szilfiz/13_osszefogalalo.pdf Összefoglalás]
 
  
<br />
 
  
==Részletes tematika==
 
  
===Kristálytan - Szerkezetvizsgálat===
 
  
Kristály: elemi cella, Wigner-Seitz cella; kristály-síkok, Miller-index; reciprok rács, Brillouin-zóna.
 
Kvázikristályok, amorf anyagok (fémüvegek).
 
  
Kristályrendszerek; Bravais-rácsok; pontcsoportok és tércsoportok.
 
Szimmetriák szerepe a szilárdtestfizikában.
 
  
Diffrakció elmélete: Bragg-feltétel; Laue féle leírás; szerkezeti tényező és atomi alaktényző.
 
Röntgen-, elektron- és neutron-diffrakció; szinkrotron-sugárzás, elektronmikroszkóp, spallációs források.
 
  
===Rácsrezgések - fononok===
 
  
Klasszikus leírás: csatolt harmonikus oszcillátorok rezgései (Dinamikus mátrix sajátérték-egyenlete); diszperziós reláció; állapotsűrűség .
 
  
Kvantummechanikai leírás: Fonon-energia és impulzus; Bose-Einstein statisztika; a fonongáz fajhője.
 
  
A diszperziós reláció kisérleti meghatározása: megmaradási tételek részecske-fonon, ill. foton-fonon kölcsönhatáskor; rugalmatlan neutron-szórás.
 
  
===Elektronok===
 
  
Szabad elektrongáz kvantummechanikai leírása. Fermi-Dirac statisztika; Sommerfeld-sorfejtés; fajhő, mágneses szuszceptibilitás .
 
  
Elektronok periodikus potenciálban. Bloch-tétel; diszperziós reláció perturbációs számolása; szoros-kötésű közelítés.
 
  
Sávszerkezet. Fémek-félvezetők-szigetelők; effektív tömeg; kváziklasszikus közelítés; Fermi-felület kísérleti meghatározása.
 
  
Ballisztikus/mezoszkopikus és makroszkopikus transzport;
 
Drude-modell: vezetőképesség, Hall-állandó, fémek optikai tulajdonságai.
 
  
<br />
 
  
==Tételek==
 
  
* Kristályrács definíciója. Reciprok-rács, kristálysíkok, Miller-index. Szimmetriaműveletek, kristályrendszerek, Bravais-rácsok.
 
* Diffrakció elmélete. Szerkezeti tényező, atomi szórási tényező. Röntgen-, elektron- és neutron-szórási kísérletek.
 
* Rácsrezgések diszperziós relációja. A dinamikus mátrix sajátérték-egyenlete. Akusztikus és optikai ágak. A diszperziós reláció kísérleti meghatározása.
 
* Szilárd testek fajhőjének kvantummechanikai leírása. Bose-Einstein eloszlás. Az állapotsűrűség számolása. Debye-modell.
 
* Szabad elektrongáz kvantummechanikai leírása. Fermi-Dirac eloszlás. Elektron-fajhő, fémek mágneses szuszceptibilitása (Sommerfeld-sorfejtés).
 
* Bloch-tétel. Közel szabad elektron modell. Fermi-felület kísérleti meghatározása.
 
* Szoros kötésű közelítés. Lokalizált és kiterjedt elektronállapotok.
 
* Fémek és félvezetők sávszerkezete, vezetőképessége. Effektív tömeg. Hullámcsomag.
 
* Drude-modell. Ballisztikus/mezoszkopikus és makroszkopikus transzport.
 
<br /><br />
 
  
==Irodalom==
 
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai I-II (második kiadás), Eötvös Kiadó, Budapest (2009).<br />
 
  
<br />
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<u>Underlined text</u>

A lap jelenlegi, 2019. július 25., 10:11-kori változata


Előadó: Mihály György, egyetemi tanár
Tantárgykód: BMETE11AF05
Nyelv: magyar

Részletes leírás, előadások kivonata

Underlined text