Dipólus viselkedése homogén elektromos térben

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A kísérlethez kell egy Van de Graaff generátor, egy síkkondenzátor és egy két egyforma vezető gömbből készült, merev rúddal összekapcsolt test, amely felfüggesztése miatt a kondenzátor-lemezekkel párhuzamosan áll. A generátort bekapcsolva erős villamos teret hozunk létre a fegyverzetek között, aminek hatására az indukált dipólus a villamos térrel párhuzamos irányba fordul.

Dipole behavior in the electric field

For the experiment, in addition the Van de Graaff generator, a plate capacitor and device consisting of two identical conducting spheres connected with a solid rod hanging in the parallel direction between the capacitors plates. By switching on the generator, a strong electric field is generated which will turn the induced dipole in the direction parallel to the direction of the electric field.