Erővonalak dielektrikumban

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A kísérletekhez a Van de Graaff generátor adja a kellő térerősséget. Az erővonalképek bemutatását ricinusolajba szórt grízszemek teszik lehetővé. Először egy korong és koncentrikusan elhelyezkedő körvonal erővonalait figyelhetjük meg. Két azonos nagyságú, ellentétes előjelű töltéssel ellátott kisméretű korong erővonalai láthatók. Két azonos nagyságú, azonos előjelű töltéssel ellátott kisméretű korong erővonalai láthatók. Egy hosszú, keskeny elektróda közeli tere látható (az ellentétes polaritású körelektróda hatásától eltekinthetünk). Két párhuzamos, ellenkező polaritású vonalelektróda tere a síkkondenzátor erővonalait közelíti. Két koncentrikus, ellentett polaritású körvonal erővonalképén jól látszik a belső, térerősségtől mentes tartomány.

Electric field lines in dieletrics

For the experiments, the necessary electric field is generated by a Van de Graaff generator. The field lines of the electric field are demonstrated by semolina granules mixed with castor oil. At first the field lines of a disk and a concentric circle can be observed. Then the field lines of two identical small disks with opposite charges can be seen. The electric field of a long and narrow electrode can also be seen (one can neglect the effect of the opposite electrode). The electric field of two parallel line electrodes with opposite charges will approximate that of the plate capacitor. The field lines of two concentric circles with opposite polarity clearly demonstrate the inside region free of electric field.