„Félvezetők fizikája” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(Órai jegyzet (Szegleti András))
(A lap tartalmának cseréje erre: http://physics.bme.hu/BMETE11MF26_kov?language=en)
 
1. sor: 1. sor:
<!--[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]]-->
+
http://physics.bme.hu/BMETE11MF26_kov?language=en
<!--[[Kategória:Fizika BSC alkalmazott fizika szakirány]]-->
+
<!--[[Kategória:Fizika BSC fizikus szakirány]]-->
+
<!--[[Kategória:Fizikus MSC alapképzés]]-->
+
[[Kategória:Fizikus MSC alkalmazott fizika szakirány]]
+
[[Kategória:Fizikus MSC kutatófizikus szakirány]]
+
<!--[[Kategória:Fizikus MSC nukleáris technika szakirány]]-->
+
<!--[[Kategória:Fizikus MSC orvosi fizika szakirány]]-->
+
<!--[[Kategória:Mechanika]]-->
+
<!--[[Kategória:Elektromosságtan]]-->
+
<!--[[Kategória:Hőtan]]-->
+
<!--[[Kategória:Kvantummechanika]]-->
+
<!--[[Kategória:Statisztikus fizika]]-->
+
[[Kategória:Nanofizika]]
+
<!--[[Kategória:Optika]]-->
+
[[Kategória:Szilárdtestfizika]]
+
<!--[[Kategória:Mag és részecskefizika]]-->     
+
<!--[[Kategória:Informatika]]-->
+
<!--[[Kategória:Laborgyakorlat]]-->
+
[[Kategória:Fizika Tanszék]]
+
<!--[[Kategória:Elméleti Fizika Tanszék]]-->
+
<!--[[Kategória:Atomfizika Tanszék]]-->
+
<!--[[Kategória:Nukleáris Technikai Intézet]]-->
+
<!--[[Kategória:Matematika Intézet]]-->   
+
[[Kategória:Szerkesztő:Csontos]]
+
==Tárgy adatok (2017 ősz)==
+
 
+
'''Tárgyfelelős:''' Dr. Simon Ferenc
+
 
+
'''Tanszék:''' BME Fizika Tanszék
+
 
+
'''Kód: BMETE11MF26''' 
+
 
+
'''Besorolás:''' BME TTK fizikus MSC képzésben kötelezően választható tárgy
+
 
+
'''Követelmény:''' 2/0/0/V/3
+
 
+
'''Nyelv:''' magyar
+
 
+
'''Előtanulmányi követelmény:''' A szilárdtestfizika alapjai (BMETE11AF05)
+
 
+
'''Félév végi osztályzat:''' szóbeli vizsga alapján
+
 
+
===[[media:oravazlat_2017_18.pdf|Óravázlat]]===
+
 
+
===[[media:Szegleti_2017.pdf|Órai jegyzet (Szegleti András)]]===
+
===[[media:Mucza_2017.pdf|Órai jegyzet (Mucza Szilvia)]]===
+
 
+
Tételsor:
+
#Félvezetők fizikájának alapjai, vezetőképesség, szerkezet, sávszerkezet, hibridizáció, alapfogalmak (sávok, tiltott sáv, átmenetek, szennyezés stb.)
+
#Töltéshordozók tiszta félvezetőkben, DOS, kémiai potenciál, vezetőképesség tiszta félvezetőkben, A Drude modell és töltéshordozók mobilitása
+
#Töltéshordozók szennyezett félvezetőkben, donor nívók energiaszerkezete, betöltöttsége. Degenerált félvezetők. Szennyezett félvezetők vezetőképessége
+
#Félvezetők sávszerkezetszámításának módszerei. A k-tér nevezetes pontjai, üres rács, kváziszabad elektron közelítés, tight-binding módszer, k.p modell, burkolófüggvény közelítés.
+
#Transzportfolyamatok félvezetőkben. Méretskálák, hullámcsomag, a kváziklasszikus közelítés. A Boltzmann egyenlet és a relaxációs idő közelítés.
+
#A Boltzmann egyenlet megoldása homogén elektromos térben, korrespondencia a Drude modellel. A momentum relaxáció mechanizmusa, Matthiesen-szabály, az Elisahberg-függvény. A Bloch-Grünneisen formula és határesetei.
+
#Magnetotranszport félvezetőkben, a klasszikus Hall-effektus, mágneses ellenállás. Termoelektromos jelenségek, kereszt-együtthatók, a Seebeck és Peltier-effektus, a Kelvin összefüggés. A termoelektromos (Peltier) hűtő gyakorlati megvalósítása.
+
#Diffúziós jelenségek félvezetőkben, kisebbségi töltéshordozók, töltéshordozók koncentrációja nem-egyensúlyi esetben és inhomogén félvezetőkben. A diffúziós hossz. A p-n átmenet semleges esetben és feszültség alatt.
+
#Speciális diódák tulajdonságai (lavinaletörés, Zener effektus, Esaki és Gunn dióda). Az Esaki és Gunn dióda alkalmazásai. A bipoláris tranzisztor felépítése és működése. Analóg elektroncsöves rendszerek.
+
#Felületi állapotok, fém-félvezető határrétegek, a Schottky barrier. A Schottky dióda működése. Az inverziós és nyitóréteg. A JFET és MOSFET alapjai. A CMOS alapú áramkörök, a NOT kapu. Hetero-átmenetek, a HEMT működése.
+
#A félvezetők optikai tulajdonságainak alapjai, plazma oszcilláció és frekvenciafüggő vezetőképesség. A Fresnel formula alkalmazása félvezetőkre. A fotovezetés. Napelemek működése, helyettesítő kép, optimális munkapont. A LED és lézer dióda.
+
#Az elektron spinje, spin-pálya kölcsönhatás. A spin-pálya kölcsönhatás típusai félvezetőkben. A spintronikai eszközök alapjai, a Datta-Das tranzisztor. A spin-relaxáció és diffúzió.
+
 
+
==Tárgy adatok (2016 ősz)==
+
 
+
'''Tárgyfelelős:''' Dr. Csontos Miklós
+
 
+
'''Tanszék:''' BME Fizika Tanszék
+
 
+
'''Kód: BMETE11MF26''' 
+
 
+
'''Besorolás:''' BME TTK fizikus MSC képzésben kötelezően választható tárgy
+
 
+
'''Követelmény:''' 2/0/0/V/3
+
 
+
'''Nyelv:''' magyar
+
 
+
'''Előtanulmányi követelmény:''' A szilárdtestfizika alapjai (BMETE11AF05)
+
 
+
'''Jelenléti követelmények:''' Részvétel az előadások legalább 70%-án. Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk.
+
 
+
'''Félév végi osztályzat:''' szóbeli vizsga alapján
+
 
+
'''Konzultációk:''' előzetes bejelentkezés alapján
+
 
+
== Tematika==
+
 
+
===[[media:Felvezetok_01.pdf|Bevezetés]]===
+
 
+
A félvezetõ fizika jelentõsége, modern alkalmazások, az elektronika határai.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok02.pdf|Töltéshordozók félvezetőkben]]===
+
 
+
Kristályszerkezet és szimmetriák, elektronok statisztikája a kristályrácsban, Bloch állapotok, sávszerkezet, envelope function. Rácshibák, szennyezõ atomok, lokalizált állapotok. Sekély nívók, mély nívók, töltéshordozók és vezetési tartományok félvezetõkben.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok03.pdf|Félvezetők sávszerkezete]]===
+
 
+
Spin-pálya kölcsönhatás, kp közelítés.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok4.pdf|Transzport jelenségek hõmérsékleti egyensúlyban]]===
+
 
+
Kváziklasszikus dinamika, effektív tömeg közelítés, Boltzmann-egyenlet, transzport külsõ terekben, vezetõképesség, Hall-effektus, mágneses ellenállás egy és több sáv esetén. Termoelektromos és termomágneses jelenségek.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok_05.pdf|Diffúziós jelenségek félvezetõkben]]===
+
 
+
Inhomogén félvezetõk, diffúzió, Einstein reláció, vezetési jelenségek. Transzport instabilitások, Gunn dióda. p-n átmenet, Zener dióda, alagút dióda, bipoláris tranzisztorok, JFET.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok06.pdf|Félvezetõk elõállítása és minõsítése]]===
+
 
+
Hagyományos és epitaxiális növesztési eljárások, minõsítõ technikák, rácsillesztés, band-engineering, heteroszerkezetek, szuperrácsok, nagy mobilitású 2 dimenziós elektrongáz és nagyfrekvenciás alkalmazásai, HEMT.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok1_07.pdf|Félvezetõ nanostruktúrák elõállítása]]===
+
 
+
Önszervezõdõ növekedés, növesztés elõre definiált szubsztrátokra, cleaved edge overgrowth, nanovezetékek epitaxiális növesztése, optikai- és elektronsugaras litográfia, split-gate technológia, AFM litográfia.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok_08.pdf|A tér-effektus és alkalmazásai]]===
+
 
+
Felületi állapotsûrûség, távoli dópolás, Schottky barrier, Schottky dióda, Ohmikus kontaktusok, MOS szerkezetek, High-k dielektrikumok, flash memóriák, napelemek, CCD eszközök. A CMOS technológia alapjai és a miniatürizáció kihívásai. FinFET.
+
 
+
===[[Media:Felvezetok_09.pdf|Félvezetõk optikai tulajdonságai]]===
+
 
+
Kölcsönhatások fénnyel, fotovezetés, szabad töltéshordozók abszorpciója. Rekombinációs mechanizmusok: sugárzásos rekombináció, rekombináció nívón keresztül. Világító dióda (LED) és félvezetõ lézerek elve, felépítése, mûködése és alkalmazásai, kék LED.
+
 
+
==Ajánlott irodalom==
+
*[http://books.google.hu/books?id=XQx5YgEACAAJ&dq=s%C3%B3lyom+jen%C5%91+a+szil%C3%A1rdtestfizika+alapjai+II&hl=hu&sa=X&ei=WX2LUpjzI8bw4QS1tYDgAQ&ved=0CDMQ6AEwAA Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai II.] (16, 20, 24, 25, 27. fejezetek)
+
*[http://books.google.hu/books/about/Semiconductor_Nanostructures.html?id=qD6623gfAZgC&redir_esc=y Thomas Ihn: Semiconductor Nanostructures] (1-7. és 9. fejezetek)
+
*[http://books.google.hu/books/about/Mesoscopic_Electronics_in_Solid_State_Na.html?id=cnk-w66XLxoC&redir_esc=y Thomas Heinzel: Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures] (3-4. fejezetek)
+
*[http://books.google.hu/books?id=D6Ub126rtPoC&pg=PR19&dq=L.+A.+Coldren+and+S.+W.+Corzine:+Diode+Lasers+and+Photonic+Integrated+Circuits&hl=hu&sa=X&ei=gYCLUqGZAfCN4gTa-4HoBA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=L.%20A.%20Coldren%20and%20S.%20W.%20Corzine%3A%20Diode%20Lasers%20and%20Photonic%20Integrated%20Circuits&f=false L. A. Coldren and S. W. Corzine: Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits] (1-4 fejezetek)
+
*[https://www.amazon.com/Electronic-Optoelectronic-Properties-Semiconductor-Structures/dp/0521035740 J. Singh: Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures] (9. fejezet)
+
*Az előadások anyagaiban szereplő folyóirat referenciák
+

A lap jelenlegi, 2019. szeptember 4., 16:20-kori változata

http://physics.bme.hu/BMETE11MF26_kov?language=en