Fizika 112 - Műszaki menedzser alapszak

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2021/2022 tavasz)

  • A tanév első foglalkozása: 2022. Február 14.
  • Tárgykód: BMETE13AX18
  • Oktató és tantárgyfelelős: Dr. Papp Zsolt, Fizika Tanszék
  • Követelmény: aláírás, vizsga (vizsgára az aláírást szerző hallgató mehet)
  • Nyelv: magyar
  • Megajánlott jegy a nagy zh-n elért eredmény alapján: ( 40 – 54% elégséges, 55 – 69% közepes, 70 – 84% jó, 85 – 100% jeles)
  • Félévközi számonkérések: 2 zh

A zh kérdései és feladatai csak a klasszikus fizika témakörét ölelik fel. Az aláíráshoz 40%-ot kell elérni. A zh a definíciók és a fizika törvényeinek ismeretének felmérését célozza. A pontok 80%-át el lehet érni a kitöltendő mondatok, a definíciók és törvények megadása valamint a grafikonok értelmezése jellegű feladatok jó megoldásával. A pontok maradék 20%-át feladatmegoldásból lehet megszerezni. (Az előadáson és a konzultáción a feladatokat megoldjuk. A feladatok a Fizipédia-n megtalálhatók lesznek.)

  • Az aláírás megszerzésének feltétele: zh-k teljesítése (a zh-k átlagának minimum 40%-ot kell elérni)
  • A zh-k időpontja: a 6. és a 12. hét (pontos időpont és hely később)
  • A pót zh a pótlási héten hétfőn, míg a pót-pót zh pénteken lesz. A pót-zh eredménye alapján megajánlott jegyet lehet szerezni. A pót-pót zh-n csak aláírást lehet szerezni.

Fizika2M zh eredmények

Fizika112 zh eredmények

F112 zh eredményBev. Fiz. zh eredmények

Az órai előadások fóliái

File:Manager_Fizika1.pdf

File:Manager_Fizika2_3.pdf

File:Manager_Fizika4.pdf

File:Manager_Fizika5_6.pdf

File:Manager_Fizika7_8_a.pdf

File:Manager_Fizika9_10_a.pdf

File:Manager_Fizika11_12.pdf

File:Manager_Fizika13_14.pdf

File:Manager_Fizika15_16.pdf

File:Manager_Fizika17.pdf

File:Manager_Fizika18.pdf

File:Manager_Fizika19.pdf

File:Manager_Fizika20.pdf

File:Manager_Fizika21.pdf


Tudnivaló fogalmak, törvények, definíciók

Mechanika: sebesség, gyorsulás, távolság, elmozdulás, hajítás, centripetális gyorsulás, Newton törvények, impulzus, erők (gravitációs, kényszer, rugó, súrlódás, stb…), mozgásegyenlet, Kepler törvények, bolygómozgás, centripetális erő, relatív mozgás, gyorsuló koordináta-rendszerben fellépő tehetetlenségi erők, munka, mozgási energia, munka-tétel, potenciális energia, energia-megmaradás, teljesítmény, impulzus-megmaradás, ütközések (rugalmas, rugalmatlan), pontrendszer tömegközéppontjának sebessége és gyorsulása, szögsebesség, szöggyorsulás, forgatónyomaték, forgó mozgás, tiszta gördülés, forgó-mozgást végző test mozgási energiája, perdület, perdület-megmaradás, egyensúly feltétele, rugalmasságtan (Young-modulus), periodikus mozgás, harmonikus rezgőmozgás, matematikai inga, fizikai inga, torziós inga, csillapított rezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések, hullámok, szuperpozíció, Huygens-elv, transzverzális, longitudinális hullám, polarizáció, hullámok reflexiója, állóhullámok, lebegés, Doppler-effektus


Termodinamika: lineáris hőtágulás, hőmérők, Joule kísérlete, hőmérséklet, hőmennyiség, hőkapacitás, látens hő, ideális gáz állapotegyenlete, állapotváltozások (izobár, izotherm, …), a termodinamika főtételei, ekvipartíció-elve, sebességeloszlás, belső energia, hőerőgép, hűtőgép, hőpumpa, hatásfok, C.O.P., entrópia


Elektrosztatika: Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos feszültség, ponttöltések rendszerének elektrosztatikus energiája, elektromos dipól (dipólra ható erő és forgatónyomaték, potenciál), Gauss törvény, töltéssűrűség, kapacitás, kondenzátor energiája, kondenzátorok eredő kapacitása, csúcshatás, elektromos tér energiasűrűsége, szuszceptibilitás, dielektromos állandó

Elektrodinamika: Lorentz-erő, ciklotron, sebesség szelektor, áram, áramsűrűség, Ohm-törvény, Kirchhoff-törvények, Amper-törvény, indukció, mozgási indukció, kölcsönös indukció, RLC körök, Maxwell egyenletek, RLC körök, para- dia- ferromágnesség, EMH-ok, EMH-ok energiája, EMH-ok impulzusa, hullámvezetők, törésmutató, polarizáció


Az 1. Zh előtti konzultáció

Később

A 2. Zh előtti konzultáció

Később

ZH

1.

2. Zh:


Pót zh-k

1. 2.

Zh eredmények

Zh témakörök

1. Zh: Kinematika (1 és 2 D mozgások), Mozgástörvények (Newton axiómák, erők, stb.), Körmozgás, Munka-energia (+teljesítmény, potenciális energia, stb), Forgómozgás (szögsebesség, szöggyorsulás, gördülő mozgás, perdület), Statika, Rezgőmozgás

Elővizsga

Vizsgák

Vizsga előtti konzultáció

Később


Témakörökhöz kapcsolódó (számolási) feladatok

File:Feladatok_1.pdf

File:Feladatok_02.pdf

File:Feladatok_3.pdf

File:Feladatok_4.pdf

File:Feladatok_5.pdf

File:Feladatok_6.pdf

Feladatok 7: A Hudson-Nelson-ból: 19-2, 19-3, 19-25, 20-2, 22-3, 19-10, 21-7,22-7, 23-2, 23-6, 23-11

File:Feladatok_8B.pdf


Feladatok az 1. zh-ra történő felkészüléshez

Kinematika_feladatok

Dinamika és munka-energia_feladatok

Dinamika_feladatok_2


Feladatok a 2. zh-ra történő felkészüléshez

Feladatok a 2. zh-hoz


Kérdések az 1. zh-ra történő felkészüléshez

Kinematika_kérdések

Dinamika_1_kérdések

Dinamika_2_kérdések


Kérdések a 2. zh-ra történő felkészüléshez

Kérdések a 2. zh-hoz


ZH minta

File:ZH_minta.pdf


Javasolt irodalom

1. Hudson, Nelson: Útban a modern fizikához

2. Serway: Physics for ...

3. Fizika1i és Fizika 2i