„Fizika 2 - Villamosmérnöki alapszak” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban))
(A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban))
158. sor: 158. sor:
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::GEOMETRIAI OPTIKA (RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS): Hullámfrontok és fénysugarak. A Huygens-elv. Fénytörés sík felületen. Látszólagos mélység.  Teljes visszaverődés. Fényvezetők, üvegszálak „sugároptikája” (37B-14 feladat). Fermat-elv (37C-37 feladat).
+
::Optika – geometriai optika alapjai. Hullámfrontok és fénysugarak. Fermat-elv. Huygens-elv. Fénytörés és visszaverődés. Lencsék és tükrök.
  
  
167. sor: 167. sor:
 
:'''KÍSÉRLETEK:'''Interferencia laser fénnyel. Fresnel biprizma és Fresnel tükör. Michelson interferométer bemutatása. Newton gyűrűk. Diffrakció bemutatása optikai padon.
 
:'''KÍSÉRLETEK:'''Interferencia laser fénnyel. Fresnel biprizma és Fresnel tükör. Michelson interferométer bemutatása. Newton gyűrűk. Diffrakció bemutatása optikai padon.
  
::FIZIKAI OPTIKA I (AZ INTERFERENCIA): (jelölés:középiskolás tananyag) Kétréses interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. (A Michelson-féle interferométer részletes tárgyalása kimarad)
+
::Optika – fizikai optika. Interferencia. Kétréses interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken.  
  
 
*[[Media:Fiz2ellkerd8ea11_12.pdf‎ ‎‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd8ea11_12.pdf‎ ‎‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
  
  
179. sor: 178. sor:
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::FIZIKAI OPTIKA II. (A DIFFRAKCIÓ): Elhajlás résen. Elhajlás kör alakú nyíláson. Elhajlás rácson (a rács diszperziója és felbontóképessége kimarad) . A röntgen-diffrakció. A Fresnel-féle diffrakció. Kör alakú nyílások és akadályok.
+
::Optika – fizikai optika. Diffrakció. Elhajlás résen. Elhajlás rácson. Röntgen-diffrakció. A Fresnel-féle diffrakció. Kör alakú nyílások és akadályok.
  
 
*[[Media:‎‎Fiz2ellkerd9ea13.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:‎‎Fiz2ellkerd9ea13.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
  
 +
:'''15. előadás'''
  
 
+
:'''KÍSÉRLETEK:'''Polárszőrők. A polarizáció elforgatása. Kettős törés. Fényszóródás bemutatása. Szórt fény polarizációja. Feszültség optika.   
:'''KÍSÉRLETEK:'''Polárszőrők. A polarizáció elforgatása. Kettős törés. Fényszóródás bemutatása. Szórt fény polarizációja. Feszültség optika.
+
 
+
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
+
 
+
::A POLÁROS FÉNY: A polárszűrő. Polarizáció visszaverődéskor és szóráskor. A kettőstörés. A fázistoló lemezek és a cirkuláris polarizáció. Az optikai aktivitás. Interferenciaszínek és a feszültségoptika.
+
 
+
:'''15. előadás'''
+
 
+
:'''KÍSÉRLETEK:'''Fényelektromos jelenség. Fényspektrum analizálás különböző fényforrások esetén.   
+
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS: (jelölés:középiskolás tananyag) A feketetest sugárzásának spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései. Planck elmélet.  
+
::Optika – a poláros fény. Polárszűrő. Polarizáció visszaverődéskor és szóráskor. Kettőstörés. Fázistoló lemez és a cirkuláris polarizáció. Optikai aktivitás. Optika – alkalmazások. Mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb.  
  
::A SUGÁRZÁS KVANTUMOS TERMÉSZETE: A fényelektromos hatás. A Compton-effektus és a párkeltés. Az elektromágneses sugárzás „kettős természete”.
 
  
 
*[[Media:Fiz2ellkerd10ea14_15.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd10ea14_15.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
208. sor: 198. sor:
 
:'''16. előadás'''  
 
:'''16. előadás'''  
  
:'''KÍSÉRLETEK:'''Interferencia létrehozása elektronokkal.  
+
:'''KÍSÉRLETEK:'''Fényelektromos jelenség. Fényspektrum analizálás különböző fényforrások esetén.  
  
::A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMÉSZETE: Az atommodellek. A korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer-kísérlet.
+
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 +
 
 +
::Bevezetés a modern fizikába – a kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. Hőmérsékleti sugárzás. A feketetest-sugárzás spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései. Planck elmélet. Fényelektromos hatás. Compton-effektus. Az elektromágneses sugárzás „kettős természete”.
  
 
*[[Media:Fiz2ellkerd11ea16.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd11ea16.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
217. sor: 209. sor:
 
'''12. hét'''
 
'''12. hét'''
  
:'''17. előadás'''  
+
:'''17. előadás'''
 +
 
 +
:'''KÍSÉRLETEK:'''Interferencia létrehozása elektronokkal. 
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMÉSZETE (folytatás): A hullámmechanika. Az alagúteffektus. A határozatlansági elv. A komplementaritási elv.
+
::Bevezetés a modern fizikába – a részecskék hullámtermészete. Atommodellek. Korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer-kísérlet.  
  
 
:'''18. előadás'''  
 
:'''18. előadás'''  
 
:'''KÍSÉRLETEK:'''Franck-Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása).
 
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::ATOMFIZIKA: (jelölés:középiskolás tananyag) A Schrödinger-féle hullámegyenlet. A hullámfüggvény fizikai jelentése. Az elektronspin.  
+
::Bevezetés a modern fizikába – a részecskék hullámtermészete. Hullámmechanika. Alagúteffektus. Határozatlansági elv. Komplementaritási elv.  
  
 
*[[Media:Fiz2ellkerd12ea17_18.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd12ea17_18.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
236. sor: 228. sor:
 
'''13. hét'''
 
'''13. hét'''
  
:'''19. előadás'''  
+
:'''19. előadás'''
 +
 
 +
:'''KÍSÉRLETEK:'''Franck-Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása). 
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::ATOMFIZIKA (folytatás) :A hidrogén-atom hullámfüggvényei. A hidrogénatom kvantumállapotai. A spin-pálya csatolás. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere. A röntgensugarak.
+
::Bevezetés a modern fizikába – atomfizika. Schrödinger-féle hullámegyenlet. A hullámfüggvény fizikai jelentése. Az elektronspin.
 
+
 
*[[Media:Fiz2ellkerd13ea19.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd13ea19.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
  
248. sor: 241. sor:
  
 
:'''20. előadás'''  
 
:'''20. előadás'''  
 
:'''KÍSÉRLETEK:'''Kontakt potenciál. Seebeck effektus. Peltier effektus. Piezo effektus.
 
Kísérletek LED-el: energia sávszélesség mérése, hőmérsékletfüggés. Kísérletek szupravezetőkkel: lebegtetés, ideális diamágnesesség kimutatása.
 
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::SZILÁRDTEST FIZIKA ALAPFOGALMAI: Szabad elektrongáz állapotsűrűsége. Fermi-Dirac eloszlás „képlete” és  kvalitatív értelmezése Energia sávszerkezet és a félvezetők. Adalékot félvezetők. A „pn" átmenet energiasáv ábrája.
+
::Bevezetés a modern fizikába – atomfizika. A hidrogénatom kvantumállapotai. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere.
 +
   
 +
:'''21. előadás'''
 +
 
 +
:'''KÍSÉRLETEK:'''Kontakt potenciál. Seebeck effektus. Peltier effektus. Piezo effektus.
 +
Kísérletek LED-el: energia sávszélesség mérése, hőmérsékletfüggés. Kísérletek szupravezetőkkel: lebegtetés, ideális diamágnesesség kimutatása.  
 
   
 
   
:'''21. előadás'''(tartalék!)
 
  
::ATOMMAGFIZIKA: Az atommag leírása. Az atommag tömege és kötési energiája. Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái.  Magreakciók. Az atomenergia jelentősége (atomerőművek, Paks). A fúziós energiatermelés lehetőségei.
+
::Bevezetés a modern fizikába. Alkalmazott kvantummechanika a pásztázó alagútmikroszkóptól a kvantuminformatikáig.
 
 
 
*[[Media:Fiz2ellkerd14ea20_21.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:Fiz2ellkerd14ea20_21.pdf‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

A lap 2016. április 6., 15:48-kori változata

Tárgy adatok (2016. tavaszi félév)

 • Előadók: Barócsi Attila, Sarkadi Tamás (TTK Atomfizika Tanszék) és Márkus Ferenc (TTK Fizika Tanszék)
 • Tantárgykód: TE11AX22
 • Követelmények: 3/1/0/v
 • Részletes követelményrendszer
 • Kredit: 4
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi számonkérések: 6 kis zh a számolási gyakorlatokon
Nagy zh: 2016.04.28 08:15 - 10:00; termek:
PótNagy zh: 2016.05.09 17:15 - 19:00; termek:
PótKis zh:
PótpótNagy vagy PótPótKis zh:

A tantárgy célkitűzése

A Fizika tantárgy célja a mérnökképzésben kettős. Egyrészt meg kell ismertetni a hallgatóságot azokkal a fizikai törvényekkel és összefüggésekkel, amelyek a konkrét műszaki problémák megoldásának az elvi hátterét adják. Másrészt ezek a törvények (és elvek) általánosságuknál fogva maghatározzák az adott kor modern természettudományos világképét is, így ennek kialakítása ugyancsak fontos feladat a mérnökképzés folyamatában. Mindez alapvetően hozzájárul a műszaki értelmiség társadalmi hitelének és tudományos presztízsének a megalapozásához.

A Fizika 2 a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához" tankönyv fejezeteit követi.

A tantárgy keretében tárgyalt elektrodinamika, speciális relativitás és kvantummechanika csak az általános ismeretek közlésére szorítkozik. Itt elsősorban az axiomatikus felépítést és annak tapasztalati megalapozását kell megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál 10-15 perc tárgyhoz tartozó példafeladat bemutatása, video vagy demonstráció segíti.

A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban)

1. hét

1. előadás
KÍSÉRLETEK:Kísérletek elektroszkóppal. Dörzsöléses elektromosság. Elektromos megosztás. Töltések elhelyezkedése szigetelőkön és vezetőkön. Csúcshatás. Van de Graaff generátor. Elektromos mező kimutatása ricinusolajban lévő grízszemekkel. Coulomb mérleg.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A COULOMB TÖRVÉNY ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR: Elektrosztatikus erők. Vezetők és szigetelők. A Coulomb törvény. Az elektromos erőtér. Az elektromos dipólus. Folytonos töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek.


2. hét

2. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
GAUSS TÖRVÉNYE: Az elektromos fluxus. A Gauss törvény. A Gauss törvény és az elektromos vezetők.
AZ ELEKTROMOS POTENCIÁL: Az elektromos potenciál. A potenciál gradiense. Ekvipotenciális felületek.
3. előadás
KÍSÉRLETEK:Töltött kondenzátor energiája. Erőhatások dielektrikumokban. Leideni palack.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
KONDENZÁTOR ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR ENERGIÁJA: A kapacitás fogalma. Kondenzátorok kapcsolása. Dielektrikumok. A kondenzátor energiája. Az elektromos erőtér energiája.


3. hét

4. előadás
KÍSÉRLETEK:Kondenzátor feltöltése és kisütése.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
AZ ELEKTROMOS ÁRAM ÉS AZ ELLENÁLLÁS: (jelölés:középiskolás tananyag) . Az elektromotoros erő. Az elektromos áramsűrűség és az elektromos áram. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás. Az Ohm törvény differenciális alakban. A Joule törvény. Az RC-körök (kondenzátor feltöltése és kisütése).


4. hét

5. előadás
KÍSÉRLETEK:Mágneses erővonalak kimutatása vasreszelékkel. Oersted kísérlet. Mágneses térben lévő áramjárta keretre ható erők. Párhuzamos vezetők mágneses kölcsönhatása. Faraday motor.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A MÁGNESES ERŐTÉR: A mágneses erőtér. Töltött részecskék mozgása mágneses erőtérben. A Lorentz-erő. A mágneses térben levő áramvezetőre ható erő. Áramjárta keretre ható erők, a mágneses dipólus fogalma. Néhány megjegyzés (ismét) a mértékegységekről.
6. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A MÁGNESES ERŐTÉR FORRÁSA: A Biot-Savart törvény. Az Ampere törvény.


5. hét

7. előadás
KÍSÉRLETEK:Faraday-féle törvény bemutatása, nyugalmi és mozgási indukció. Lenz törvény szemléltetése lengő gyűrűvel, fémcsőben mozgó mágnessel- Transzformátorok. Zenélő teáskanna. Elektromos jelek átvitele indukciós csatolással.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A FARADAY TÖRVÉNY ÉS AZ INDUKTIVITÁS: (jelölés:középiskolás tananyag) A Faraday törvény. A mágneses fluxus. A Lenz törvény. Az örvényáramok. Az önindukció. A kölcsönös indukció. Transzformátorok. Az önindukciós tekercs energiája. RL áramkörök (tekercs bekapcsolása és kikapcsolása).


6. hét

8. előadás
KÍSÉRLETEK:Cseppfolyós nitrogén diamágnessége, cseppfolyós oxigén paramágnessége. Mágneses hiszterézis. Klasszikus Ising modell szemléltetése mágnestűk rendszerével. Ferromágneses domének bemutatása.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
AZ ANYAG MÁGNESES TULAJDONSÁGAI: Az anyagok mágneses tulajdonságai. A mágneses térerősség és a mágneses indukcióvektor. A mágneses hiszterézis.:


9. előadás
KÍSÉRLETEK:Állóhullámok Lecher drótpáron. Dipólus antenna sugárzása. Mikrohullámú optika. Kísérletek mikrohullámú sütővel.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK (Bevezetés) (jelölés:középiskolás tananyag): Az eltolási áram. A Maxwell-egyenletek rendszere. Az elektromágneses hullámok, hullámegyenlet, polarizáció.


7. hét

10. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK (Folytatás) (jelölés:középiskolás tananyag): Elektromágneses hullámok keltése. Elektromágneses hullámok energiája és impulzusa.


8. hét

11. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Lorentz-transzformáció, a speciális relativitáselmélet alapjai.


12. előadás
KÍSÉRLETEK:Geometriai optikai kísérletek optikai padon.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Optika – geometriai optika alapjai. Hullámfrontok és fénysugarak. Fermat-elv. Huygens-elv. Fénytörés és visszaverődés. Lencsék és tükrök.


9. hét

13. előadás
KÍSÉRLETEK:Interferencia laser fénnyel. Fresnel biprizma és Fresnel tükör. Michelson interferométer bemutatása. Newton gyűrűk. Diffrakció bemutatása optikai padon.
Optika – fizikai optika. Interferencia. Kétréses interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken.


10. hét

14. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Optika – fizikai optika. Diffrakció. Elhajlás résen. Elhajlás rácson. Röntgen-diffrakció. A Fresnel-féle diffrakció. Kör alakú nyílások és akadályok.
15. előadás
KÍSÉRLETEK:Polárszőrők. A polarizáció elforgatása. Kettős törés. Fényszóródás bemutatása. Szórt fény polarizációja. Feszültség optika.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Optika – a poláros fény. Polárszűrő. Polarizáció visszaverődéskor és szóráskor. Kettőstörés. Fázistoló lemez és a cirkuláris polarizáció. Optikai aktivitás. Optika – alkalmazások. Mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb.11. hét

16. előadás
KÍSÉRLETEK:Fényelektromos jelenség. Fényspektrum analizálás különböző fényforrások esetén.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Bevezetés a modern fizikába – a kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. Hőmérsékleti sugárzás. A feketetest-sugárzás spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései. Planck elmélet. Fényelektromos hatás. Compton-effektus. Az elektromágneses sugárzás „kettős természete”.


12. hét

17. előadás
KÍSÉRLETEK:Interferencia létrehozása elektronokkal.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Bevezetés a modern fizikába – a részecskék hullámtermészete. Atommodellek. Korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer-kísérlet.
18. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Bevezetés a modern fizikába – a részecskék hullámtermészete. Hullámmechanika. Alagúteffektus. Határozatlansági elv. Komplementaritási elv.


13. hét

19. előadás
KÍSÉRLETEK:Franck-Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása).
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Bevezetés a modern fizikába – atomfizika. Schrödinger-féle hullámegyenlet. A hullámfüggvény fizikai jelentése. Az elektronspin.


14. hét

20. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
Bevezetés a modern fizikába – atomfizika. A hidrogénatom kvantumállapotai. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere.
21. előadás
KÍSÉRLETEK:Kontakt potenciál. Seebeck effektus. Peltier effektus. Piezo effektus.

Kísérletek LED-el: energia sávszélesség mérése, hőmérsékletfüggés. Kísérletek szupravezetőkkel: lebegtetés, ideális diamágnesesség kimutatása.


Bevezetés a modern fizikába. Alkalmazott kvantummechanika a pásztázó alagútmikroszkóptól a kvantuminformatikáig.

Számolási gyakorlatok

 • 1. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 2. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 3. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 4. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 5. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 6. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)
 • 7. Gyakorlat
Feladatok
Feladatok + megoldások (szerk.: Sólyom András)

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló