„Fizika 2 - Villamosmérnöki alapszak” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban))
(A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban))
39. sor: 39. sor:
  
 
:'''2. előadás:'''  
 
:'''2. előadás:'''  
 
:'''KÍSÉRLETEK:'''
 
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::A NEWTON-FÉLE MOZGÁSTÖRVÉNYEK:  
+
::GAUSS TÖRVÉNYE: Az elektromos fluxus. A Gauss törvény. A Gauss törvény és az elektromos vezetők.:
 +
::AZ ELEKTROMOS POTENCIÁL: Az elektromos potenciál. A potenciál gradiense. Ekvipotenciális felületek:  
  
 
:'''3. előadás'''  
 
:'''3. előadás'''  
 +
 +
:'''KÍSÉRLETEK:'''Töltött kondenzátor energiája. Erőhatások dielektrikumokban. Leideni palack.
  
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
 
:'''AZ ELŐADÁS ANYAGA '''
  
::MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY:  
+
::KONDENZÁTOR ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR ENERGIÁJA: A kapacitás fogalma. Kondenzátorok kapcsolása. Dielektrikumok. A kondenzátor energiája. Az elektromos erőtér energiája.:  
  
 
*[[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]
 
*[[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

A lap 2012. február 27., 16:50-kori változata

Tárgy adatok (2011. őszi félév)

 • Előadók: Orosz László, (TTK Fizika Tanszék), Barócsi Attila és Péczeli Imre (TTK Atomfizika Tanszék)
 • Tantárgykód: TE11AX02
 • Követelmények: 3/1/0/v
 • Részletes követelményrendszer
 • Kredit: 5
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi számonkérések: 6 kis zh a számítási gyakorlatokon, 1 nagy zh
 • Félév végi jegy: íresbeli vizsga.
 • Keresztfélévre vonatkozó információk

A tantárgy célkitűzése

A Fizika tantárgy célja a mérnökképzésben kettős. Egyrészt meg kell ismertetni a hallgatóságot azokkal a fizikai törvényekkel és összefüggésekkel, amelyek a konkrét műszaki problémák megoldásának az elvi hátterét adják. Másrészt ezek a törvények (és elvek) általánosságuknál fogva maghatározzák az adott kor modern természettudományos világképét is, így ennek kialakítása ugyancsak fontos feladat a mérnökképzés folyamatában. Mindez alapvetően hozzájárul a műszaki értelmiség társadalmi hitelének és tudományos presztízsének a magalapozásához.

A Fizika 2 a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához" tankönyv fejezeteit követi.

A tantárgy keretében tárgyalt mechanika, a hőtan és az elektrodinamika csak az általános ismeretek közlésére szorítkozik. Itt elsősorban az axiomatikus felépítést és annak tapasztalati megalapozását kell megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál 15-20 perc, a tárgyhoz tartozó demonstráció segíti.

A tantárgy részletes tematikája (heti bontásban)

1. hét

1. előadás
KÍSÉRLETEK:Kísérletek elektroszkóppal. Dörzsöléses elektromosság. Elektromos megosztás. Töltések elhelyezkedése szigetelőkön és vezetőkön. Csúcshatás. Van de Graaff generátor. Elektromos mező kimutatása ricinusolajban lévő grízszemekkel. Coulomb mérleg.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A COULOMB TÖRVÉNY ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR: Elektrosztatikus erők. Vezetők és szigetelők. A Coulomb törvény. Az elektromos erőtér. Az elektromos dipólus. Folytonos töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek:

2. hét

2. előadás:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
GAUSS TÖRVÉNYE: Az elektromos fluxus. A Gauss törvény. A Gauss törvény és az elektromos vezetők.:
AZ ELEKTROMOS POTENCIÁL: Az elektromos potenciál. A potenciál gradiense. Ekvipotenciális felületek:
3. előadás
KÍSÉRLETEK:Töltött kondenzátor energiája. Erőhatások dielektrikumokban. Leideni palack.
AZ ELŐADÁS ANYAGA
KONDENZÁTOR ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR ENERGIÁJA: A kapacitás fogalma. Kondenzátorok kapcsolása. Dielektrikumok. A kondenzátor energiája. Az elektromos erőtér energiája.:
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

3. hét

4. előadás
KÍSÉRLETEK:Ütközések légpárnás sínen. Rakétamozgás (cseppfolyós nitrogénnal).
AZ ELŐADÁS ANYAGA
KONZERVATÍV ERŐK ÉS A MECHANIKAI ENERGIA MEGMARADÁS :
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

4. hét

5. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A TÖMEGPOT PERDÜLETE.
AZ IMPULZUS MEGMARADÁS : A
ÜTKÖZÉSEK (csak röviden!):
6. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
PONTRENDSZEREK DINAMIKÁJA:
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

5. hét

7. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
PONTRENDSZEREK(folyt.) P
A MEREV TEST FORGÓ MOZGÁSÁNAK KINEMATIKÁJA (
A FORGÓ MOZGÁS DINAMIKÁJA
 • [[Media:‎‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

6. hét

8. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
MEREV TEST FORGÓ MOZGÁSÁNAK DINAMATIKÁJA
9. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
MEREV TESTEK
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

7. hét

10. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A MOZGÁS LEÍRÁSA GYORSULÓ KOORDINÁTARENDSZERBEN
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

8. hét

11. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
12. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
 • [[Media:‎‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]


9. hét

13. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
 • [[Media:‎‎|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

10. hét

14. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
REZGÉSEK:
15. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
HULLÁMMOZGÁS:
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

11. hét

16. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ IDEÁLIS GÁZ ÉS A KINETIKUS GÁZELMÉLET:
HŐMENNYISÉG ÉS HŐMÉRSÉKLET:
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

12. hét

17. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A TERMODINAMIKA ELSŐ FŐTÉTELE:
18. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A TERMODINAMIKA ELSŐ FŐTÉTELE (
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

13. hét

19. előadás
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA
A TERMODINAMIKA MÁSODIK FŐTÉTELE :
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

14. hét

20. előadás
AZ ELŐADÁS ANYAGA
AZ ENTRÓPIA :
21. előadás
KONZULTÁCIÓS GYAKORLAT
 • [[Media:|Tankönyvi fejezetek és ellenőrző kérdések]]

2. hét

2. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


3. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

3. hét

4. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

4. hét

5. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


6. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

5. hét

7. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

6. hét

8. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


9. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

7. hét

10. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

8. hét

11. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


12. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

9. hét

13. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

10. hét

14. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


15. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

11. hét

16. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

12. hét

17. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


18. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

13. hét

19. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

14. hét

20. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY


21. előadás:
KÍSÉRLETEK:
AZ ELŐADÁS ANYAGA:
A FARADAY

2. hét

KÍSÉRLETEK: Cseppfolyós nitrogén diamágnessége, cseppfolyós oxigén paramágnessége. Mágneses hiszterézis. Klasszikus Ising modell szemléltetése mágnestűk rendszerével. Ferrimágneses domainek bemutatása.
1. előadás (Hudson-Nelson 775-783 oldal):
AZ ANYAG MÁGNESES TULAJDONSÁGAI: Az anyagok mágneses tulajdonságai. A mágneses térerősség és a mágneses indukcióvektor. A mágneses hiszterézis.
2. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (mágneses adattárolás)):
KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ: A mágneses adattárolás

3. hét

KÍSÉRLETEK: Állóhullámok Lecher drótpáron. Dipólus antenna sugárzása. Fénysebesség mérése (videó felvétel). Fénysebesség mérésének élő bemutatása (előkészítés alatt).
1. előadás (Hudson-Nelson 819-832 oldal):
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK: Az eltolási áram. A Maxwell-egyenletek rendszere. Az elektromágneses hullámok, hullámegyenlet, polarizáció.
2. előadás (Hudson-Nelson 833-842 oldal):
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK (folytatás): Elektromágneses hullámok keltése. Elektromágneses hullámok energiája és impulzusa

4. hét

KÍSÉRLETEK: Brewster polarizátor és analizátor. Teljes visszaverődés. Kísérletek mikrohullámú sütővel. Mikrohullámú optika (beszerzése tervezett).
1. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Fresnel egyenletek)):
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ ) : A Fresnel egyenletek
2. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (E.m. hullámok visszaverődése)):
ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE ( KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ ) (folytatás): Transzmisszió és reflexió merőleges beesés esetén. Teljes visszaverődés. Brewster szög.

5. hét

KÍSÉRLETEK: Geometriai optikai kísérletek optikai padon. Interferencia laser fénnyel. Fresnel biprizma és Fresnel tükör. Michelson interferométer bemutatása. Newton gyűrűk.
1. előadás (Hudson-Nelson 847-863 oldal és 869-898 oldal):
GEOMETRIAI OPTIKA: Hullámfrontok és fénysugarak. A Huygens-elv. Fénytörés sík felületen. Teljes visszaverődés. Fénytörés gömbfelületen. Vékony lencsék. Optikai eszközök. Lencsehibák
2. előadás (Hudson-Nelson 907-924 oldal):
FIZIKAI OPTIKA I (AZ INTERFERENCIA): Kétréses interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. A Michelson-féle interferométer

6. hét

KÍSÉRLETEK: Diffrakció bemutatása optikai padon. Polárszőrők. A polarizáció elforgatása. Kettős törés. Fényszóródás bemutatása. Szórt fény polarizációja. Feszültség optika.
1. előadás (Hudson-Nelson 927-954 oldal):
FIZIKAI OPTIKA II. (A DIFFRAKCIÓ): Elhajlás résen. Elhajlás kör alakú nyíláson. Elhajlás rácson. A röntgen-diffrakció. A Fresnel-féle diffrakció. Kör alakú nyílások és akadályok
2. előadás (Hudson-Nelson 959-972 oldal):
A POLÁROS FÉNY: A polárszűrő. Polarizáció visszaverődéskor és szóráskor. A kettőstörés. A fázistoló lemezek és a cirkuláris polarizáció. Az optikai aktivitás. Interferenciaszínek és a feszültségoptika.

7. fét

KÍSÉRLETEK: Fényelektromos jelenség. Fényspektrum analizálás különböző fényforrások esetén.
1. előadás (Hudson-Nelson 1019-1027 oldal):
A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS: A feketetest sugárzásának spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései. Planck elmélet. Termikus fényforrások
2. előadás (Hudson-Nelson 1027-1039 oldal):
A SUGÁRZÁS KVANTUMOS TERMÉSZETE: A fényelektromos hatás. A Compton-effektus és a párkeltés. Az elektromágneses sugárzás kettős természete.

8. hét

KÍSÉRLETEK: Hologramok bemutatása. Optikai szál modell. Lézertípusok bemutatása. Hullámvezetők és becsatolási kísérletek.
1. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Holográfia. Optikai adattárolás. Tk: 851-853 oldal)):
KOHERENS FÉNYFORRÁSOK (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ): A lézerműködés alapjai. Lézertípusok. Holográfia. Optikai adattárolás.
2. előadás (KIEGÉSZÍTÉS ( Diszperzió. Hullámvezetés. Optikai szálak. Tk:876.old.)):
AZ OPTIKAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ): A fázis és csoportsebesség. A diszperzió. A hullámvezetés mechanizmusa. Egy- és több-módusú optikai szálak. Nemlineáris jelenségek

9. hét

KÍSÉRLETEK: Interferencia létrehozása elektronokkal.
1. előadás (Hudson-Nelson 1045-1057 oldal):
A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMÉSZETE: Az atommodellek. A korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer-kísérlet
2. előadás (Hudson-Nelson 1058-1071 oldal):
A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMÉSZETE (folytatás): A hullámmechanika. Az alagúteffektus. A határozatlansági elv. A komplementaritási elv

10. hét

KÍSÉRLETEK: Franck-Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása).
1. előadás (Hudson-Nelson 1075- …… oldal):
ATOMFIZIKA: A Schrödinger-féle hullámegyenlet. A hullámfüggvény fizikai jelentése. A hidrogén-atom hullámfüggvényei.
2. előadás (Hudson-Nelson ……- 1089 oldal):
ATOMFIZIKA (folyatatás): A hidrogénatom kvantumállapotai. Az elektron-spin és a finomszerkezet. A spin-pálya csatolás.

11. hét

KÍSÉRLETEK: Kontakt potenciál. Seebeck effektus. Peltier effektus. Piezó effektus.
1. előadás (Hudson-Nelson 1089-1094 oldal):
ATOMFIZIKA (folyatatás): A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere. A röntgensugarak.
2. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Fémek elmélete. Fermi-Dirac statisztika)):
BEVEZETÉS A SZILÁRDTESTFIZIKÁBA (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ): Fémek szabadelektron elmélete. Fermi-Dirac statisztika.

12. hét

KÍSÉRLETEK: Kísérletek LED-el: energia sávszélesség mérése, hőmérsékletfüggés. Kísérletek szupravezetőkkel: lebegtetés, ideális diamágnesesség kimutatása.
1. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Félvezetők és szigetelők. Lézerek, erősítők, detektorok)):
SZILÁRDTESTEK SÁVSZERKEZETE (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ )(kvalitatív leírás): Félvezetők, szigetelők. Fény kibocsátó diódák (LED). Félvezető lézerek Optikai erősítők és detektorok.
2. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Szupravezetés)):
A SZUPRAVEZETÉS (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ): Kísérleti eredmények BCS elmélet alapgondolata (kvalitatív tárgyalás). Alkalmazások

13. hét

KÍSÉRLETEK: Demonstrációs filmek bemutatása (beszerzés alatt)
1. előadás (KIEGÉSZÍTÉS (Alagút effektus az elektronikában)):
KVANTUMMECHANIKA A MODERN ELEKTRONIKÁBAN (KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVHÖZ): Az algút-effektus az elektronikában. STM, AFM. Spintronikai eszközök
NMR, MRI.
2. előadás (1101- 1108. oldal KIEGÉSZÍTÉS (Cseppmodel):
ATOMMAGFIZIKA: Az atommag leírása. Az atommag tömege és kötési energiája. Az atommag cseppmodellje (kiegészítés a könyvhöz).

14. hét

KÍSÉRLETEK: Működő ködkamra bemutatása.
1. előadás (Hudson-Nelson 1109- 1134 oldal):
ATOMMAGFIZIKA (folytatás): Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái. A atommag hatáskeresztmetszete. Magreakciók. Az atomenergia jelentősége (atomerőművek, Paks). A fúziós energiatermelés lehetőségei.
2. előadás (Hudson-Nelson 1135- 1146 oldal):
A RÉSZECSKEFIZIKA TÖRTÉNETE ÉS JELENLEGI ÁLLÁSA: Új korszak kezdete. Színek (Colors). Ízek (Flavors). QED és QCD. Színkorlátok Gyenge folyamatok, generációk, leptonszám. Egyesítés és a jövő. Kozmikus összefüggések (Részecskefizika és kozmológia)