Fizika laboratórium

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Vanko (vitalap | szerkesztései) 2019. szeptember 10., 16:45-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Tananyag a BME fizikus laboratóriumi gyakorlataihoz. A tananyag a TÁMOP4.1.2.A/111/1-0064 pályázat keretében jött létre.

Tartalomjegyzék

A tananyagot használó tárgyak (részletes tárgyinformációk)

Bevezető laboratórium

Fizika laboratórium 1.

Fizika laboratórium 2.

Haladó fizika laboratórium 1 (korábban Fizika laboratórium 3.)

Haladó fizika laboratórium 2 (korábban Fizika laboratórium 4.)

Haladó fizika laboratórium 3 (korábban Fizika laboratórium 5.)

Általános ismeretek a laborgyakorlatokhoz

Munkavédelem

Mérési napló

Mérési jegyzőkönyv

Példa jegyzőkönyv

Hibaszámítás

Táblázatok

Számítógépes mérésvezérlés és adatgyűjtés

Sugárvédelmi ismeretek az NTI-ben

Mérési feladatok

(Zárójelben a fizika laboratórium jele, ahol a mérési feladat szerepel.)

A fénysebesség meghatározása (1.)

A kényszerrezgés vizsgálata (1.)

Aktivációs analitikai gyakorlat (H3)

Akusztooptikai fénydiffrakció vizsgálata (H2)

Alfa spektroszkópia (H2)

A rugalmassági együttható meghatározása (helyette Mechanikai alapmérések, 1.)

Az elektron töltése és a Boltzmann-állandó hányadosának (e/k) mérése. A Planck és a Boltzmann-állandó hányadosának (h/k) mérése. (H1)

A zaj mint jel (H2)

Állóhullámok megfeszített, rugalmas húrban (1.)

Bétasugárzás abszorpciójának és visszaszórásának vizsgálata, vastagságmérés (H1)

CD író-olvasó optikai rendszerének tesztelése (H3)

Csatolt ingák vizsgálata V-scope-pal (1.)

Elektromos egyenáramú alapmérések (1.)

Elektron fajlagos töltésének (e/m) mérése. Frank-Hertz kísérlet. (H1)

Fajhő mérése (1.)

Félvezető fotodetektorok (H3)

Félvezető termoelem és Peltier-elem vizsgálata (2.)

Fénytörés és visszaverődés vizsgálata

Folyadék szabad felszínének vizsgálata

Folyadékkristályok vizsgálata (2.)

Folyadékok felületi feszültségének mérése

Folyadékok viszkozitásának mérése (2.)

Fotoeffektus vizsgálata (H1)

Gamma spektroszkópia (H2)

Gammasugárzás abszorpciója, folyadékszint- és sűrűségmérés (H1)

Gázionizációs detektorok (H2)

Granulált anyagok vizsgálata

Hall-effektus (2.)

Holográfia (H2)

Hőmérsékletérzékelők hitelesítése

Hőmérsékleti sugárzás vizsgálata (H1)

Hullámjelenségek vizsgálata mikrohullámokkal (H1)

Kaotikus kettős inga vizsgálata V-scope-pal (2.)

Későneutron-paraméterek vizsgálata, uránkoncentráció meghatározása (H3)

Kis fényintenzitások mérése zajos környezetben: Fázisérzékeny detektálás(lock-in) (H1)

Kis fényintenzitások mérése zajos környezetben: Mérések spektrofotométerrel, hidrogén színkép vizsgálata (H1)

Lencsehibák vizsgálata sugárkövetés módszerével (H3)

Levegő nedvességtartalmának mérése

Lézerindukált fluoreszcencia mérése (H3)

Magneto-optikai Kerr-szög mérése (H2)

Magnetorezisztív jelenségek vizsgálata mágneses nanoszerkezetekben (H2)

Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel (H2)

Mechanikai alapmérések (1.)

Mérések Michelson-interferométerrel (2.)

Millikan-kísérlet és szimuláció (H1)

Neutron detektorok vizsgálata (H3)

Optikai heterodin detektálás (H1)

Pásztázó alagútmikroszkóp (STM) alkalmazása (H1)

Piroelektromos anyagok (H2)

Piezoelektromos állandók mérése (H2)

RLC körök mérése (2.)

Számítógépes mérések

Szcintillációs detektorok (H2)

Szilárdtestfelületek analízise Auger elektronspektroszkópiával (H3)

Sztatikus mágneses mező vizsgálata (2.)

Tehetetlenségi nyomaték vizsgálata (1.)

Termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel (H3)

Tömegmérés rezonanciával és hangsebesség meghatározása

UV-látható és NIR spektrofotometria (H3)

Vákuumtechnika (H3)

Vizsgálat oszcilloszkóppal (1.)

További hasznos információk

Műszerleírások

A fizika laboratóriumhoz ajánlott linkek

Tehetséggondozás a Fizikus Hallgatói Laboratóriumban