„Fizikus MSc Kutatófizikus specializáció záróvizsga” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
a (zv-k menete, pontosítás)
a (update-ek és hibajavítások)
6. sor: 6. sor:
 
==Általános tudnivalók==
 
==Általános tudnivalók==
  
A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a [https://www.ttk.bme.hu/node/3632 kari záróvizsga-oldalon] tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.
+
A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a [https://www.ttk.bme.hu/node/3845 kari záróvizsga-oldalon] tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.
  
A záróvizsgát rendszerint a specializációtól függetlenül az a tanszék szervezi („anyatanszék”), amelynek a témavezető (ill. külső témavezetés esetén a belső konzulens) az alkalmazottja.
+
A ''Kutatófizikus specializáció'' hallgatói közül azoknak záróvizsgáit, akiknek a témavezetője (belső konzulense) az Elméleti Fizika Tanszék munkatársa, az Elméleti Fizika Tanszék, minden másnak a Fizika Tanszék szervezi. E tanszék („anyatanszék”) anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a diplomamunkát elektronikus formában, és nála kell jelentkezni záróvizsgára is a neptunos jelentkezésen felül. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:
Az anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a diplomamunkát elektronikus formában, és nála kell jelentkezni záróvizsgára is a neptunos jelentkezésen felül. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:
+
 
* Atomfizika Tanszék: Erdei Gábor
 
* Atomfizika Tanszék: Erdei Gábor
 
* Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
 
* Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
19. sor: 18. sor:
 
==Határidők 2018-ban==
 
==Határidők 2018-ban==
  
A '''Fizika Tanszékre''' mint anyatanszékre beadandó diplomamunkákat '''és''' a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb 2018. május 30. délig elektronikusan (PDF) elküldeni az anyatanszéki záróvizsga-felelősnek, és 2018. június 1. délig nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).
+
A '''Fizika Tanszékre''' mint anyatanszékre beadandó diplomamunkákat '''és''' a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb 2018. december 7. délig elektronikusan (PDF) elküldeni az anyatanszéki záróvizsga-felelősnek, és 2018. december 12. délig nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).
  
A záróvizsgákat a Fizika Tanszéken legközelebb 2018. június 18. és 29. között tartjuk. <!-- (Várhatóan lesz egy kivételes vizsganap 2018. július ??‒??. között is, de ide csak fontos szakmai indokkal lehet jelentkezni (az előzetes tanulmányi kötelezettségek, vizsgák ‒ várható ‒ elhúzódását vagy elcsúszását '''nem''' fogadjuk el). -->
+
A záróvizsgákat a Fizika Tanszéken legközelebb 2019. január 2. és 25. között tartjuk. <!-- (Várhatóan lesz egy kivételes vizsganap 2018. július ??‒??. között is, de ide csak fontos szakmai indokkal lehet jelentkezni (az előzetes tanulmányi kötelezettségek, vizsgák ‒ várható ‒ elhúzódását vagy elcsúszását '''nem''' fogadjuk el). -->
  
 
==Jelentkezés záróvizsgára==
 
==Jelentkezés záróvizsgára==

A lap 2018. december 12., 10:16-kori változata


Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók

A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.

A Kutatófizikus specializáció hallgatói közül azoknak záróvizsgáit, akiknek a témavezetője (belső konzulense) az Elméleti Fizika Tanszék munkatársa, az Elméleti Fizika Tanszék, minden másnak a Fizika Tanszék szervezi. E tanszék („anyatanszék”) anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a diplomamunkát elektronikus formában, és nála kell jelentkezni záróvizsgára is a neptunos jelentkezésen felül. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:

 • Atomfizika Tanszék: Erdei Gábor
 • Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
 • Fizika Tanszék: Fehér Titusz
 • Nukleáris Technika Intézet: Czifrus Szabolcs

A záróvizsga pontos menete és tételsora az anyatanszéktől függetlenül az MSc specializáció függvénye.

Határidők 2018-ban

A Fizika Tanszékre mint anyatanszékre beadandó diplomamunkákat és a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb 2018. december 7. délig elektronikusan (PDF) elküldeni az anyatanszéki záróvizsga-felelősnek, és 2018. december 12. délig nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).

A záróvizsgákat a Fizika Tanszéken legközelebb 2019. január 2. és 25. között tartjuk.

Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS egy az anyatanszék záróvizsga-felelősének küldött e-mailben kell, azonos határidővel. (Ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni.) Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

 1. Hallgató neve, Neptun-kódja, e-mail címe.
 2. Témavezető neve, intézete, e-mail címe. Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, intézete és e-mail címe is.
 3. Diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
 4. Esetlegesen konkrét szakmai indokkal alátámasztott igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).

A diplomamunkára és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit fent megadtunk.) A kari holnapon a diplomamunka-készítés és a záróvizsga további szabályai is megtalálhatóak.

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatokat, a témavezetői értékeléseket és bírálatokat folyamatosan gyűjtjük és tesszük elérhetővé az anyatanszékek megfelelő honlapjain (jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban a záróvizsga-felelős tud további felvilágosítással szolgálni):

 • Atomfizika Tanszék
 • Elméleti Fizika Tanszék
 • Fizika Tanszék
 • Nukleáris Technika Intézet

Útmutató a diplomamunka szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Ugyan nem szerepel benne, de a BSc szakdolgozatokhoz hasonlóan a diplomamunkának is tartalmaznia kell az Önállósági nyilatkozatot, közvetlenül a belső címlap után. Külön felhívjuk a figyelmet az útmutató 2.7. pontjára: a Fizika Tanszéken leadott dolgozathoz mellékelni kell angol és magyar nyelven a dolgozat kivonatát 5-5 példányban.

Tételsor

Az egyes specializációk tételsorai itt találhatók. Figyelem! A régebbi képzésben részt vevő hallgatók is, beleértve a záróvizsgát ismétlő hallgatókat is, az új tételsor szerint fognak vizsgázni a TVSZ 149.§ (2) értelmében. Aki úgy gondolja, hogy a régi rendszer szerint kellene vizsgáztatnunk, legkésőbb a záróvizsgára való jelentkezésnél írja ezt meg, hogy érdemben elbírálhassuk a felvetését!

A záróvizsgák beosztása

Az előzetes beosztást várhatóan június elején tesszük közzé az anyatanszékek záróvizsga-honlapjain.

A záróvizsgák tipikus menete

 1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel, projektort biztosítunk.
 2. A bizottság kérdez a diplomamunkával és/vagy az előadással kapcsolatban (kb. 10 perc), melynek keretében felméri a jelölt tájékozottságát a kutatási terület szakirodalmával és elméleti alapjaival kapcsolatban is. A bizottság saját, rögtönzött kérdései és a bírálói kérdések egyaránt szerepelhetnek, a kérdésekre adott válaszok beleszámítanak a védésre (diplomamunkára) adott érdemjegybe.
 3. A hallgató kap a tételsorából két tételt, amelyeknek néhány pontját megjelöli a bizottság részletes kidolgozásra. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70–80, a másiknak 20–30%-át választja ki. (A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.)
 4. A hallgató vizsgázik a feladott tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is (kb. 20 perc).