Fizikus MSc Kutatófizikus specializáció záróvizsga

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Tif (vitalap | szerkesztései) 2018. február 26., 18:48-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Tartalomjegyzék

Határidők 2018-ban

A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a [ kari záróvizsga-oldalon] tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.

A diplomamunkát és a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb ??. délig elektronikusan (PDF) elküldeni Fehér Titusznak, és ??. délig nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).

A záróvizsgákat legközelebb 2018. június ??. és ??. között tartjuk.

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS egy Fehér Titusznak küldött e-mailben kell (ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni). Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

  1. Hallgató neve, Neptun-kódja, e-mail címe.
  2. Témavezető neve, intézete, e-mail címe. Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, intézete és e-mail címe is.
  3. Diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
  4. Esetleges megindokolt igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).

A diplomamunkára és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit fent megadtunk.) A kari holnapon a diplomamunka-készítés és a záróvizsga további szabályai is megtalálhatóak.

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok (bennük a bírálók esetleges kérdéseivel) folyamatosan gyűlnek. A megtekintésükhöz szükséges jelszó ugyanaz, mint amit a dept.phy.bme.hu-n szoktunk használni.

Útmutató a diplomamunka szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Ugyan nem szerepel benne, de a BSc szakdolgozatokhoz hasonlóan a diplomamunkának is tartalmaznia kell az Önállósági nyilatkozatot, közvetlenül a belső címlap után. Külön felhívjuk a figyelmet az útmutató 2.7. pontjára: a Fizika Tanszéken leadott dolgozathoz mellékelni kell angol és magyar nyelven a dolgozat kivonatát 5-5 példányban.

Tételsor

Itt található.

A záróvizsgák beosztása

Az előzetes beosztást várhatóan június elején tesszük közzé.

A záróvizsgák tipikus menete

  1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel (projektort biztosítunk).
  2. A bizottság kérdez a diplomamunkával vagy az előadással kapcsolatban (saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek), amit a hallgató megválaszol (kb. 5 perc).
  3. A hallgató megkap kettő tételből néhány pontot kidolgozásra. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70-80, a másik 20-30%-át választja ki. (A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.)
  4. A hallgató vizsgázik a feladott pontokból. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is.
  5. A bizottság egy harmadik (esetleg több) tételből egy-két kérdést feltesz, amelyeket felkészülés nélkül kell a vizsgázónak megválaszolnia. (Nem elvárás a kidolgozott tételekhez hasonló részletességű válasz.)