Kísérleti fizika gyakorlat 2.

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Beleznai (vitalap | szerkesztései) 2018. február 5., 11:28-kor történt szerkesztése után volt.

Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 2.
Gyakorlatok listája:
 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram
Kísérleti fizika példatár
Feladatok listája: A példatár megtekintéséhez
kattintson a fejezetcímekre.

Kapcsolódó példatárak:

A teljes feladatsorok letölthető itt:

© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Tartalomjegyzék

Friss információk (2015/2016 tavasz)

2016 tavaszi félév eredmények

Tárgy adatok

 • Tárgykód: BMETE12AF20
 • Követelmény: 0/4/0/F/4
 • Nyelv: magyar
 • Oktatók: Sepsi Örs, Boros Csanád Örs
 • Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok 70%-án. Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton
 • Félévközi számonkérések:
  • 2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 2 zárthelyi eredménye számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 55 %: elégséges (2)
  • 56 - 70 %: közepes (3)
  • 71 - 85 %: jó (4)
  • 86 - 100 %: jeles (5)

Pótlások

A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a pótlási héten van lehetőség. Maximum 2 zárthelyi pótolható.

Egy sikertelen pótzárthelyi további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség. A pótlás alkalmával azok a hallgatók, akik a félév során minden ellenőrzést sikeresen teljesítettek, lehetőséget kapnak javítására. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot.

 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok tananyaga

 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram

Eredmények

2016. tavaszi félév eredményei

További információk

Fizikus képzés