Kísérleti fizika példatár

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Vanko (vitalap | szerkesztései) 2015. szeptember 8., 22:58-kor történt szerkesztése után volt.

A Kísérleti fizika példatár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán oktatott három féléves Kísérleti fizika tárgyhoz kapcsolódó gyakorlatokat kíséri végig.

Tartalomjegyzék

TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

A példatár a Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban című TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064 kódszámú projekt keretében jött létre, szerkesztői Bácsi Ádám, Beleznai Szabolcs, Gál Tamás, Gombkötő Balázs, Sarkadi Tamás, Stippinger Marcell. Ábrák: Bernáth Bence, Sweidán Omár, Stippinger Marcell.

Szerzői jogi információk

A szerzői jogi információkat hamarosan itt olvashatja. FIXME

Addig szíveskedjék a projekthonlapon megnevezett projektfelelősökhöz fordulni a felhasználási feltételekért.

Példatár a Kísérleti fizika gyakorlatok anyagához

Kísérleti fizika gyakorlat 1. (Bácsi Ádám, Gombkötő Balázs)

Ábrák: Bernáth Bence, Sweidán Omár, Gombkötő Balázs. Lektor: Pacher Pál.

 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok

Kísérleti fizika gyakorlat 2. (Beleznai Szabolcs)

Ábrák: . Lektor: Pacher Pál.

 1. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség
 2. Elektromos potenciál
 3. Dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok
 4. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája
 5. Vezetőképesség, áramsűrűség
 6. Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
 7. Erőhatások mágneses térben
 8. Mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás
 9. Az indukció törvénye, mozgási indukció
 10. Mágneses tér energiája. Váltakozó áram, eltolási áram

Kísérleti fizika 3. gyakorlat (Stippinger Marcell)

Ábrák: Stippinger Marcell. Lektor: Iglói Ferenc.

 1. Kinetikus gázelmélet, transzport
 2. Állapotváltozás, I. főtétel
 3. Fajhő, Körfolyamatok
 4. Entrópia, II. főtétel
 5. Homogén rendszerek
 6. Fázisátalakulások
 7. Kvantummechanikai bevezető


Feladatsorok

Elérhető a csak feladatszövegeket tartalmazó Kísérleti fizika 3. gyakorlat példasor is.

Kapcsolódó tárgyak

További információk