Kavitáció

A Fizipedia wikiből


Kavitáció

Az elhangzó szöveg

A kísérlet meglepő és kiegészítő információk nélkül nehezen értelmezhető: Ami látunk: egy zömök palackban folyadék van, amelyből forralással eltávolítottuk a levegőt. Így csak víz és vízgőz található benne. A palackot lezáró kupakot a biztos mozgású, gyakorlott kísérletező gyors, erős ütésekkel döngeti. Az ütés hatására a folyadékban buborékok keletkeznek és omlanak össze. A buborékok összeomlásakor lökéshullámok keletkeznek. A kísérlet végén ezek szakítják le az üveg alját. ( A folyadék kémiailag víz, még csak nem is nehézvíz. Azonban hiába próbálkozunk a legtisztább csapvízzel és ütünk hatalmasakat a záró kupakra, nem leszünk képesek a felvételen látott jelenséget reprodukálni. Miért?)


Cavitation

The experiment cannot be interpreted without surprising and supplementary information: What we can see: there is liquid in a stocky flask of which air has been removed by boiling. Inside there is only water and water vapor. The experimenter delivers a series of rapid and strong hits on the cap of the flask. Due to the effect of hits bubbles will be created and collapsed in the liquid. When the bubbles collapse shock waves are generated. At the end of the experiment these shock waves will tear the bottom of the flask off. (The liquid is chemically water, not even heavy water. However even if one uses even the cleanest tap water and applies enormous hits, the phenomena seen on the recording cannot be reproduced. Why?)