Mágneses indukció III.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Zárt vezető hurok alakját, a közrefogott terület nagyságát változtatva homogén mágneses indukciójú térben, folyamatosan változó feszültséget tapasztalunk.

Magnetic induction III.

Let us prepare a closed loop of a conducting wire. By changing the shape of the loop as well as the size of the enclosed area in a homogeneous magnetic field, a continuously varying electric voltage is observed.