Mágneses indukció IV.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Homogén mágneses térben az indukcióvonalakra merőlegesen mozgatva egy vezetéket, a mozgatás sebességével arányos nagyságú és a mozgatás irányának megfelelő előjelű feszültséget mérünk.

Magnetic induction IV.

In a homogeneous magnetic field, by moving a wire perpendicular to the lines of force, a voltage can be observed whose direction and magnitude is proportional to the velocity of the motion.