Mechanika - Rezgés ferde rugóval

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen BernathB (vitalap | szerkesztései) 2013. június 24., 22:18-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Navigáció Pt·1·2·3
Kísérleti fizika gyakorlat 1.
Gyakorlatok listája:
 1. Deriválás
 2. Integrálás
 3. Mozgástan
 4. Erőtan I.
 5. Erőtan II.
 6. Munka, energia
 7. Pontrendszerek
 8. Merev testek I.
 9. Merev testek II.
 10. Rugalmasság, folyadékok
 11. Rezgések I.
 12. Rezgések II.
 13. Hullámok
Mechanika - Rezgések I.
Feladatok listája:
 1. Rezgések pályaegyenlete
 2. Rugóra akasztott test
 3. Rezgés kezdeti feltételekkel
 4. Rezgés egyensúlyi helyzetből
 5. Rezgő testre rápottyanó
 6. Kosárba ejtett test
 7. Rugókra merőleges rezgés
 8. Inga kétféle rezgésideje
 9. Rezgés ferde rugóval
 10. Kiskocsik rugóval
 11. Függvényalak átalakítása
 12. Eredő rezgés adatai
 13. Adott eredő rezgés
 14. Azonos kitérés ideje
 15. Lebegés
© 2012-2013 BME-TTK, TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064

Feladat

 1. (*6.14.) Az ábrán látható \setbox0\hbox{$m$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% tömegű test a vízszintes rúdon súrlódás nélkül mozoghat. A hozzá kapcsolódó rugó másik végpontját a rúdtól \setbox0\hbox{$h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolságra rögzítjük. A rugó nyugalmi hossza \setbox0\hbox{$l_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, rugóállandója \setbox0\hbox{$D$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Határozzuk meg az egyensúlyi helyzet körüli kis rezgések frekvenciáját különböző \setbox0\hbox{$h$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolságok esetén! Vizsgáljuk meg a \setbox0\hbox{$h\rightarrow 0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% és \setbox0\hbox{$h\rightarrow l_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% határeseteket!
  Kfgy1 6 14.svg

Megoldás

A 6.9. feladathoz hasonlóan meg lehet határozni egy effektív rugóállandót. A rugó nyújtatlan állapotában a test legyen \setbox0\hbox{$x_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% távolságra a rúd kiszemelt pontjától:
\[h^2+x_0^2=l_0^2\]
Ez egyben az egyensúlyi helyzet, tehát itt a rugóerő \setbox0\hbox{$F_r=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Ebből \setbox0\hbox{$\rm dx\ll x_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% mértékben kimozdítva a rugó hossza \setbox0\hbox{$l$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-re változik, melyre \setbox0\hbox{$h^2+(x_0+\rm dx)^2=l^2=(l_0+\rm dl)^2$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%. Keressük a rugó \setbox0\hbox{$\rm dl$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% kis hosszváltozását \setbox0\hbox{$\rm dx$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-ben elsőrendű közelítésben. Az előbbi Pitagorasz-tételben a zárójeleket bontva a másodrendben kicsi tagokat elhagyva kapjuk: \setbox0\hbox{$2x_0\rm dx=2l_0\rm dl$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%, azaz
\[\rm dl=\frac{x_0}{l_0}\rm dx=\cos{\alpha}\rm dx,\]
ahol \setbox0\hbox{$\alpha$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% a rugó és a rúd által bezárt szög. Ez utóbbi összefüggést egy megfelelő ábrából is leolvashattuk volna. Ezzel a rugóerő kis kitérésekre közelített alakja
\[F_r=-D\rm dl=-D\frac{x_0}{l_0}\rm dx,\]
melynek rúd irányú \setbox0\hbox{$F_x$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% komponense az egyedüli erő abban az irányban, tehát a mozgásegyenlet
\[m\ddot x=F_x=F_r\cos{\alpha}=F_r\frac{x_0}{l_0}=-D\frac{x_0^2}{l_0^2}\rm dx=-D\frac{l_0^2-h^2}{l_0^2}\rm dx,\]
vagyis az effektív rugóállandó
\[D_{\rm{eff}}=D\frac{l_0^2-h^2}{l_0^2}\]
Ez \setbox0\hbox{$h=0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% esetén visszaadja \setbox0\hbox{$D$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%-t, \setbox0\hbox{$h=l_0$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% esetén pedig nulla, azaz nem alakul ki harmonikus rezgés kis kitéréseknél
Kfgy1 06 6.14jo.svg
.