Serleges motor

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Az U alakú vasmagra helyezett sokmenetű, váltóárammal táplált tekercs hatására annak közvetlen közelében erős mágneses tér alakul ki. Az időben váltakozó mágneses indukció a függőleges tengely körül könnyen elfordulni képes fémhengerben örvényáramot kelt. Az alumíniumlemez elhelyezése megszünteti az eddigi szimmetriát, és az egyenlőtlen eloszlású örvényáramokra a külső mágneses indukció forgató hatást fejt ki. Az alumíniumlemez eltolásával a forgásirány megfordul.

Motor with a stoop

If a multithread reel is placed on the top of a U-shaped iron core, a strong magnetic field is generated in its immediate vicinity. The time dependent magnetic induction will generate eddy currents in the metal cylinder that can rotate around a vertical axis.