Tangens-galvanométer

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Két egyenlő sugarú, közös tengelyű, lapos tekercs egymástól a sugarukkal megegyező távolságra elhelyezve. Ha mindkét tekercsben ugyanakkora áram folyik, akkor a mágneses térerősség közelítőleg állandó lesz a tekercsek között. Ilyen típusú tekercseket mágneses mezők létrehozására használnak, és néhány esetben a Föld mágneses terének az ellensúlyozására alkalmazzák.

Tangent galvanometer

Let us place two flat reels with equal radii, so that they have a common axis and a distance equal to their radius between them. If, in both reels, the strength of the current is equal the magnetic field strength will be approximately constant between them. Such types of reels are used to generate magnetic fields, and in some cases they are applied to compensate the magnetic field of the Earth.