Termoelem

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A termofeszültséget egy millivolt mérőműszzerrel és egy termoelemmel egyszerűen demonstrálhatjuk, elég hozzá egy égő gyufaszál. A termoelemet magunk is elkészíthetjük egy vas és egy konstantán huzal segítségével. A kellően megtisztított huzalvégek összecsavarásával már kész is a termoelem.

Thermoelectric battery cell

The thermo voltage can be simply demonstrated by a millivolt meter, a thermoelectric cell and a burning match. We can easily construct a thermoelectric cell by means of a piece of iron wire and another one made of constantan. By twisting together the properly cleaned ends of the wires, the cell is ready.