A prizma színbontása

A Fizipedia wikiből


03 Optika.ogv

Az elhangzó szöveg

Az izzó széncsúcsok között kialakuló fehér ívfényt kollimátoron bocsátunk keresztül. Ezekből a párhuzamos sugarakból válasszunk ki egy keskeny nyalábot, egy függőleges helyzetű rés segítségével. Ez a párhuzamos fehér fénynyaláb a prizmán áthaladva színeire bomlik. Legkevésbé a piros, legnagyobb mértékben a kék fény térül el.

Dispersive prism

The white light produced by the arc between red-hot carbon peaks is transmitted through a collimator. A narrow beam composed of parallel rays is then selected by means of a vertical slit. The bundle of parallel white light rays passing through a prism is decomposed into colors. The smallest deflection is observed with the red ray, the largest for the blue ray.