A rács színbontása

A Fizipedia wikiből


04 Optika.ogv

Az elhangzó szöveg

Az intenzív ívfényt szolgáltató forrásból kilépő sugarak a lencséken áthaladva párhuzamos nyalábot alkotnak. Ebből a nyalábból választja ki egy függőlegesen álló keskeny rés az optikai rácsra eső fényt, amely a rácson áthaladva jobbra és balra szimmetrikusan ismétlődő elhajlásképet hoz létre. Távolodva a középső fehér csíktól, az egyes rendekben növekszik a felbontás: mind távolabb kerül a leginkább elhajlított piros a legkevésbé elhajlított kéktől. Ahogy a rendek szélesednek, úgy lesz egyre markánsabb az átfedés, amikor a szomszédos rendek szélső sugarai ugyanabban a sávban jelennek meg.

Diffraction grating

The rays of light emerging from an intensive light source and passing through lenses will be formed into a bundle of parallel rays. The vertical narrow slit will select from this bundle the light that, when passing through the grating, will produce a symmetric diffraction picture that is repeated periodically to the left and right. As we move away from the central white peak, the resolution of the diffraction orders increases. As the diffraction orders grow wider, the overlap will become more pronounced when the side rays show up in the same band.