Az IMSc kurzus honlapja Fizika2

A Fizipedia wikiből

Tárgy adatok (2018. tavaszi félév)

  • Előadó: Bokor Nándor (TTK Fizika Tanszék)
  • Tantárgykód: TE11AX22 (villamosmérnöki kar), TE11AX24 (informatikai kar)
  • Követelmények: 2/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérések: 6 kis zh a számolási gyakorlatokon, 1 nagy zh
  • Félév végi jegy: írásbeli vizsga
  • Gyakorlófeladatok a nagy zh-ra és az írásbeli vizsgára.
  • Követelmények alapból megegyeznek szakiránytól függően a normál évfolyam követelményeivel mind a villamosmérnök, mind az informatikus szakon.