Bevezető Fizika - Villamosmérnök alapszak

A Fizipedia wikiből


Tárgy adatok (2023. őszi félév)

 • Tantárgy felelős: Dr. Kornis János
 • Koordinátor: Dr. Márkus Ferenc
 • Tantárgykód: TE11AX12
 • Követelmények: 0/2/0/f
 • Kredit: 2
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi követelmény: 2 ZH megírása külön-külön minimum 40%-os eredménnyel, órák látogatottsága min 70%.
 • Zh időpontok:
  • 1. zh 2023. október
  • 2. zh 2023. november vége - december eleje
  • PótZH: 2023. december közepe; A neptunbeli jelentkeztető jelentkezni kell! Csak az egyik zh javítható, így ha mind az 1., mind a 2. zh 40% alatti, úgy a PótPótzh-n lehet a félév végi jegyet elérni.
  • PótPótZH: 2023. december közepe; terem: F3213; A neptunbeli jelentkeztető jelentkezni kell! A dolgozat az egész évi anyagból lesz.
 • Félév végi jegy
 • Tárgylap

Friss információk

 • A gyakorlatok az 1. tanítási héten kezdődnek!

Gyakorlatok anyaga

Zh feladatsorok

Csoportok, termek, gyakorlatvezetők

2022. ősz


 • V01
 • V02
 • V03
 • V04