Bevezető fizika (GPK)

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2019. őszi félév)

 • Tantárgy felelős: Dr. Márkus Ferenc
 • Tantárgykód: TE11BG15
 • Követelmények: 0/2/0/f
 • Kredit: 3
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi követelmény: 2 ZH megírása minimum 40%-os eredménnyel, az órák min 70% látogatottsága mellett.
 • Zh időpontok: 1. zh a 6. tanítási héten (2019. október 14 és 17); 2. zh a 13. tanítási héten (2019. december 2 és 5)) - órarendi időpontokban
 • PótZH: mindkét kurzusnak a 14. héten 2019. december 13. 18.00, terem: F3213 (A pótzh-ra a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell! Jelentkezési határidő:!) Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
 • PótPótZH: mindkét kurzusnak a pótlások hetében 2019. december 18. 17.00, terem: F3213 A pótpótzh-ra a neptunban jelentkezni kell! Jelentkezési határidő: ! Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
 • Félév végi jegy

Friss információk

 • A mérnöki fizika tárgy előadásain elhangzó elméleti anyag és gyakorló feladatok tételesen felsorolva az elérhetőséggel együtt -- alább!!

Gyakorlatok anyaga

A feladatsorok megoldása a példatárban megtalálható!

Zárthelyi feladatsorok

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

A Bevezető fizika tárggyal párhuzamosan futó Mérnöki fizika előadások tételes anyaga

A csatolt fájl tételesen felsorolja a Mérnöki fizika előadásokon elhangzott elméleti anyagot és gyakorló feladatokat megadva ezek nyomtatott (elektronikus) elérhetőségével együtt. Főleg azoknak a hallgatónak hívjuk fel a figyelmét, akiknek e félévben nincs fizika előadásuk.

Ajánlott irodalom

A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához

Csoportok, gyakorlatvezetők, időpontok, termek

 • G1 H:10:15-12:00 (KF83) Lászlóffy András
 • G4 CS:16:15-18:00(KF86) Szegleti András