Bevezető fizika (GPK)

A Fizipedia wikiből

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok (2017. őszi félév)

 • Tantárgy felelős: Dr. Márkus Ferenc
 • Tantárgykód: TE11BG15
 • Követelmények: 0/2/0/f
 • Kredit: 3
 • Nyelv: magyar
 • Félévközi követelmény: 2 ZH megírása minimum 40%-os eredménnyel, az órák min 70% látogatottsága mellett.
 • Zh időpontok: 1. zh a 6. tanítási héten (2017. október 9-13.); 2. zh a 13. tanítási héten (2017. november 27. - december 1.)) - órarendi időpontokban
 • PótZH: 2017. december 12. 14.00-15.30; F29 (A pótzh-ra a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell!) Figyelem! Új időpont van!
 • PótPótZH: 2017.december 15. 8.00-9.30; KM34 (A pótpótzh-ra a neptunban jelentkezni kell!)
 • Félév végi jegy

Friss információk

 • A mérnöki fizika tárgy előadásain elhangzó elméleti anyag és gyakorló feladatok tételesen felsorolva az elérhetőséggel együtt -- alább!!
 • A jelenlétet és elért pontokat tartalmazó táblázat online elérhető -- alább!!

Adminisztrációs oldal (jelenlét, zh. eredmények)

 • Jelenlétek és elért pontok táblázata:

Gyakorlatok anyaga

A feladatsorok megoldása a példatárban megtalálható!

Zárthelyi feladatsorok

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

A Bevezető fizika tárggyal párhuzamosan futó Mérnöki fizika előadások tételes anyaga

A csatolt fájl tételesen felsorolja a Mérnöki fizika előadásokon elhangzott elméleti anyagot és gyakorló feladatokat megadva ezek nyomtatott (elektronikus) elérhetőségével együtt. Főleg azoknak a hallgatónak hívjuk fel a figyelmét, akiknek e félévben nincs fizika előadásuk.

Ajánlott irodalom

A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához

Csoportok, termek, gyakorlatvezetők

 • G1
 • G2
 • G3
 • G4
 • G5
 • G6