Brewster polarizáció

A Fizipedia wikiből


02 Optika.ogv

Az elhangzó szöveg

A polarizáció tulajdonságait elemző berendezés a fényforrásból, a párhuzamos nyalábot előállító lencse és diafragmarendszerből, valamint a megfelelően beállított párhuzamos üveglapokból áll. A fényforrás a széncsúcsok között kialakuló intenzív ívfény. A fénysugár az egyik oldalán befeketített üveglapra – a polarizátorra – esik úgy, hogy a beesési merőlegessel Brewster szöget alkot, ami esetünkben 57°-os. Az ugyancsak egyik oldalán befeketített párhuzamos üveglapról – az analizátorról – visszaverődő fény intenzitása maximális a beeső fénysugár, mint tengely körüli 0°-os és 180°-os helyzetnél, míg ezekre merőlegesen kioltás tapasztalható.

Brewster polarization

The device for studying the properties of polarization consists of a light source, a lens producing a parallel bundle of light rays, a system of diaphragms and suitably placed glass sheets. The light source is an intensive arc produced between carbon peaks. The ray of light will fall on a glass sheet with one side blackened -- the polarizer – so that the angle of incidence is just the Brewster angle – which in our case is 57°. The intensity of the light reflected from a similarly blackened glass sheet – the analyzer – is maximal at the position 0° and 180° from the incident ray, while the light is quenched at the perpendicular directions.