Chladni féle porábrák I.

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Egy kör alakú acéllemezt fogunk rezgésbe hozni úgy, hogy a közepéhez kapcsoljuk a rezgéskeltőt. Ekkor a széle szabadon rezeghet. Hintsünk előbb egyenletesen sót a lemezre, majd kapcsoljuk be a rezgéskeltőt 200 Hz-es frekvencián! Ekkor a sószemcsék vándorolni kezdenek és a lemez azon részein fognak végül elhelyezkedni, ahol a rezgési amplitúdó a legkisebb. Ezen a frekvencián egy körvonalat látunk kirajzolódni. Ismételjük meg a kísérletet 400 Hz-es frekvencián! Most két koncentrikus kört figyelhetünk meg.

Chladni figures I.

Let us generate vibrations on a circular steel plate by joining its central point to a mechanical vibrator so that its edges can oscillate freely. Let us pour salt on the plate and switch on the vibrator with the frequency of 200 Hz. The salt granules will start to wander and will accumulate on the points with the smallest vibration amplitude. At this frequency we will observe a circle outline. Let us repeat the experiment at 400 Hz frequency. As a result, we can now observe two concentric circles.