Csatolt rezgések

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

Függőleges rugók közé két azonos tömegű golyót erősítve a csatolt rezgések egy változatát tanulmányozhatjuk. Szabad rezgésként egyirányú és ellentétes irányú rezgések is kialakíthatók. Vizsgáljuk meg, hogyan mozognak a golyók folyamatosan változó frekvenciájú kényszer hatására. Alacsony frekvenciájú kényszerítő erőnél a már látott egyirányú rezgés jön létre, majd az ehhez tartozó rezonanciát figyelhetjük meg. Növelve a rezgésszámot, az egyirányú rezgés ellentétes irányú rezgéssé alakul. Végül ennek a módusnak a rezonanciáját látjuk.

Coupled oscillations

By mounting two balls of equal mass between vertical springs, a variant of coupled vibrations can be studied. Both one-way and opposite way vibrations can be set up. Let us study how the balls are moving under the effect of continuously varying frequency constraint. At low frequency constraint, the one-way vibration will evolve and its resonance can be observed. By increasing the frequency ,the one-way vibration will turn it not opposite way vibration. Finally the resonances of this mode can also be observed.