Elektromágneses képlékenyalakítás

A Fizipedia wikiből


thumbtime=0:00

Az elhangzó szöveg

A kísérlet tartozékai: két kondenzátor, egy elektromos kapcsoló, egy ötmenetes tekercs, egy 9 voltos telepekből összeállított áramforrás és egy feszültségmérő műszer. A két sorba kapcsolt, egyenként 7500 mikrofarad kapacitású kondenzátort feltöltjük a telepek segítségével körülbelül 400 voltos feszültségre. A kondenzátorokban felhalmozott töltést a tekercsen keresztül fogjuk kisütni. A nagy áram miatt az elektromos működtetésű kapcsolóval zárjuk majd az áramkört. Mielőtt azonban ezt megtennénk, elhelyezünk a tekercs belsejében egy egymenetes tekercset, ez esetünkben egy alumíniumból készült tubus. Figyeljük meg, ahogy a tekercsben hirtelen meginduló nagy áram hatására mi történik a tubussal. Ezt az alakváltozást két áram kölcsönhatása, a gerjesztőáram és a vele szemben folyó indukált áram közötti taszítóerő idézi elő.

Electromagnetic forming of metal

For the experiment, we need two capacitors, an electric switch, a five thread coil, a power source consisting of 9 Volt batteries and a voltmeter. Two 7500 microfarad capacitors connected in series are charged to 400 Volts by means of the batteries. The charge accumulated on the capacitors will be discharged through the coil. Due to the large current, the circuit will be closed by the electric switch. Before doing this, however, a one thread coil – in our case an aluminum tube – is placed inside the coil. Observe what happens to the tube as a result of the large current. The change of shape is induced by the interaction of the two currents, the repulsive force between the generating current and the induced current.