Elhajlás résen

A Fizipedia wikiből


09 optika.ogv

Az elhangzó szöveg

A Hélium-Neon gázlézer vörös fénysugara egy keskeny résen áthaladva a réstől több méter távolságban elhajlási képet hoz létre. A rés szélessége mikrométercsavar segítségével könnyen változtatható. A résszélesség csökkentésével a szimmetrikusan elhelyezkedő minimumhelyek közötti távolság növekszik. A rés tágításával a minimumhelyek – sötét csíkok – mind közelebb kerülnek egymáshoz.

One slit diffraction

The red light ray of a Helium-Neon laser, when going through a small slit, will produce an interference pattern several meters away. The width of the slit is adjustable with a micrometer adjuster. If the slit's width is decreased, the symmetrically located minima will grow further apart. If the width is increased, the minima - dark lines - will come closer to each other.