Fizika1 - Elektrodinamika

A Fizipedia wikibőlTantárgyi adatok

  • Előadó: Dr. Bokor Nándor (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: BMETE14AX04
  • Követelmények: 2/0/0/v
  • Kredit: 2
  • Nyelv: magyar
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadások legalább 70%-án való részvétel.

A vizsgára készüléshez