Fizika 2i keresztfélév - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből

Tárgy adatok (2015. tavaszi félév)

  • Előadók: Dr. Varga Gábor (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: TE11AX04
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 6 db kis zh, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Hivatalos tárgylap
  • Részletes leírás

A felkészüléshez

Lásd a Fizika2i-hez kapcsolódó fizipédia anyagokat: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2i_-_Mérnök_informatikus_alapszak

Érdemes a fentieken kívül használni a feladatmegoldás begyakorlására: http://goliat.eik.bme.hu/~vargag/Fuzessy_szerk_Gyak/


Pótlási héten a pótpót zh: 2015.05.19. 12:00:00 - 2015.05.19. 14:00:00, QBF09 Pót-pót ZH! Erre a neptunban jelentkezni kell!

A Fizika1i targy esetében megismert MATLAB demonstrácios progrmokhoz ( http://fizipedia.bme.hu/index.php/Matlab_szimulációk ) kapcsolódóan néhány tárgy, amely során MATLAB használatára kerül sor: http://goliat.eik.bme.hu/~vargag/education/objectlist.html