Fizika M1 - Gépészmérnöki mesterszak

A Fizipedia wikiből


2017. őszi félév

  • A tárgy adatai

Előadó: Pályi András (TTK Fizika Tanszék)
Időpont: hétfő 10:15-12:00
Helyszín: KF76, F29; a félév első öt előadása (szeptember 4., 11., 18., 25., október 2.) biztosan a KF76-ban lesz. Az október 9-i előadás már az F29-ben lesz.
Tantárgykód: BMETE15MX27
Követelmények: 2/0/0/f
Kredit: 2
Nyelv: magyar

  • Eredmények

1. zh eredményei, 2017.10.16.: File:zh1-eredmenyek.pdf
2. zh eredményei, 2017.12.04.: File:ZH2-eredmenyek.pdf
Érdemjegyek a 2. zh után: File:fizikam1-eredmenyek-v1-20171204.pdf
Érdemjegyek a pótzh után: File:fizikam1-eredmenyek-v2-20171211.pdf

  • Segédanyagok

Tematika, menetrend, feladatgyűjtemény, hibajegyzék a 12. előadás után: File:2017osz-GepeszmernokFizikaM1-v14.pdf
Jegyzet, 1. előadás: File:Eloadas01.pdf
Jegyzet, 2. előadás: File:Eloadas02.pdf
Jegyzet, 3. előadás: File:Eloadas03.pdf
Jegyzet, 4. előadás: File:Eloadas04.pdf
Jegyzet, 5. előadás: File:Eloadas05.pdf
Jegyzet, 6. előadás: File:Eloadas06.pdf
1. zh feladatlapja, megoldásokkal: File:ZH1.pdf
Jegyzet, 8. előadás: File:Eloadas08.pdf
Jegyzet, 9. előadás: File:Eloadas09.pdf
Jegyzet, 10. előadás: File:Eloadas10.pdf
Jegyzet, 11. előadás (Sarkadi Tamás): File:Eloadas11.pdf
Jegyzet, 12. előadás (Takács Gábor): File:Eloadas12.pdf
2. zh feladatlapja, megoldásokkal: File:ZH2-20171204.pdf

  • Félévközi számonkérések

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz, előreláthatólag a 7. és 13. előadások időpontjában, azaz október 16-án és december 4-én. A zárthelyiken zsebszámológépre szükség lesz, más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon nem használható zsebszámológépként. Fényképes igazolványra szükség lesz a személyazonosság igazolásához. Egy zárthelyi dolgozaton maximum 100 pont érhető el. A zárthelyi eredményesnek minősül, ha az eredménye legalább 40 pont.

Tiszteletben tartjuk a 1/2013. (I. 30.) sz. dékáni utasítást, mely értelmében, ha egy hallgató a zárthelyi írásakor meg nem engedett eszközt használ, elégtelent kap az egész tantárgyból és a féléve érvénytelen.

1. zárthelyi: október 16. hétfő, 10:15-11:45, CHFMAX (A-N), F29 (Ny-Zs).
2. zárthelyi: december 4. hétfő, 10:15-11:45, F29 (A-Kov), K250 (Koz-P), K255 (R-Zs).

pótzárthelyi: december 11. hétfő, 8:30-10:00, F29
Ha jössz a pótzárthelyire, akkor légy szíves ezt írd meg emailben, palyi kukac mail pont bme pont hu, lehetőleg december 8. péntek reggel 8-ig, hogy tudjuk hogy hány feladatlappal készüljünk.
pót-pótzárthelyi: december 15., péntek, 8:30-10:00, KF87

  • Félévközi jegy

Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk. Azok esetében, akik az előadások (a két reguláris zárthelyit is beleértve) legalább 70%-án, azaz legalább 10 alkalommal, jelen voltak, az érdemjegy megállapításánál a két (egyenként eredményes) zárthelyi átlagpontszámához 10-et hozzáadunk, egyébként a zárthelyik átlagával számolunk.
2 (elégséges) : 40 - 55
3 (közepes) : 55 - 70
4 (jó) : 70 - 85
5 (jeles) : 85 -
(az aláhúzott érték a jegyhez tartozó alsó határ)

  • Egyéb feltételek

Mindenki legfeljebb egy zárthelyit pótolhat, de azt esetleg kétszer.

A pótzárthelyin két feladatsor lesz, és mindenki a pótlandó (egy) zárthelyijét pótolhatja. A lefedett előadások azonosak az eredeti ZH-ban szereplőkkel.

A pót-pótzárthelyin szintén két feladatsor lesz, és mindenki a pótlandó (egy) zárthelyijét pótolhatja. A lefedett előadások azonosak az eredeti ZH-ban szereplőkkel.

  • Fakultatív gyakorlat és konzultáció

Tervezzük, hogy hallgatói igény esetén rendszeresítünk heti egy, 90 perces alkalmat fakultatív gyakorlat és konzultáció céljára. Ezeket az alkalmakat Dr. Orosz László (címzetes egyetemi docens, TTK Fizika Tanszék) vezeti. Helyszín és időpont egyeztetés alatt.

Információk - 2016. őszi félév

A Fizika M1 kurzus a kristályos anyagok optikai, elektromos és mágneses tulajdonságait a modern szilárdtestfizika eszközeivel tárgyalja. A tudományterület eredményei rövid időn belül alkalmazásokban hasznosulnak, sok esetben nanotechnológia megoldások révén. A korszerű alkalmazások ismertetésén túlmenően több kísérlet is bemutatásra kerül, pl. lézer eszközök, mágneses- és piezo-szenzorok,fázisérzékeny detektálás (PSD), szupravezetés, stb..

  • A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása; a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása, amelyek elengedhetetlenek a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.

  • Előadások a 2016. őszi félévben

Az előadások kivonatai (a jelszó ismeretében) letölthetőek az előadás címén keresztül. Kivonatok helyenként rövid értelemező leírásokat is tartalmaznak. A csillag jelzett részletesebb levezetések gondolatmenetét érdemes megérteni, de nem lesznek visszakérdezve a zárthelyiken.

Bevezető előadás: Szenzorok; alkalmazás: piezo, kapacitív, mágneses és optikai szenzorok; kísérlet: sub-Angström pozicionálás alagútárammal.

Elektromágneses hullámok, a foton fogalma; interferencia-jelenségek alkalmazása szerkezetmeghatározásra, alak- és távolságmérésre

Lézerek működése; lézer alkalmazások; fényforrások spektruma, lézerek

Elektron-hullámok; elektronmikroszkóp

Szilárd testek szerkezete, szimmetriák; inverziós szimmetria hiánya --> magnetooptikai alkalmazások

Szerkezetvizsgálati módszerek; szinkrotron-, elektron- és neutronszórás

Első rész összefoglalása

Szilárd testek elektronszerkezete; fémek, félvezetők

Nanoelektronika; félvezető lézerek és diódák, ballisztikus transzport, memrisztor

Mágnesség, spintronika; mágneses adattárolás; spin-szelep

Szupravezetés; szupravezető alkalmazások (NMR, MRI, SQUID), Maglev; magas hőmérsékletű szuparavezetők

Kitekintés: CERN-i kutatások; kísérleti kitekintés: fázisérzékeny detektálás (PSD)

Második rész összefoglalása


Az előadások kivonatát célszerű kinyomtatni, majd az előadáson erre jegyzetelni. Az előadások megértéshez a szóban elhangzó magyarázatokat is hallani kell: ezért (és a kísérletek megtekintéséért) érdemes előadásra járni.