Fizika laboratórium - Fizikus MSc, optika-fotonika szakirány

A Fizipedia wikiből

Az optika-fotonika és a alkalmazottfizika specializáció laboratóriumi gyakorlatait közösen szervezzük, így mindkét specializációra vonatkozó információk ezen oldalon találhatók.

Tárgy adatok (2022 ősz)

  • A tanév első foglalkozása: szeptember 12. hétfő 9:00-14:00, F épület III. lépcsőház, alagsor 3.
  • Tárgy neve: Fizika laboratórium OP
  • Tárgykód: BMETE12MF64 (Optika-fotonika specializáció)
  • Tárgyfelelős: Sarkadi Tamás tudományos munkatárs
  • Követelmény: 0/0/6/F/6
  • Nyelv: magyar
  • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele valamennyi valamennyi laboratóriumi mérés teljesítése. Indokolt hiányzás esetén egy pótmérési lehetőséget biztosítunk.
  • Félévközi számonkérések: A mérési alkalmakon szóbeli vagy írásbeli számonkérés elégséges teljesítése. A laboratóriumi mérésekről készült jegyzőkönyvek leadása.
  • A félév végi osztályzat: A számonkérések eredményének és a laboratóriumi mérésekről készült jegyzőkönyvek értékelése alapján.
  • Konzultációk: előzetes egyeztetés alapján

Mérési feladatok, mérésleírások, és egyéb, mérésekhez kapcsolódó hasznos információk

Mérésleírások